Annons
Annons

Översyn av fordonsparken
när polisen ska spara

23 juni 2015, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I april presenterade Polismyndigheten nyckeltal för en minskning av fordonsparken som stött på kritik ute i verksamheten. Hur varje polisregion väljer att förhålla sig till siffrorna återstår att se.

I april presenterade Polismyndigheten nyckeltal för en minskning av fordonsparken som stött på kritik ute i verksamheten. Hur varje polisregion väljer att förhålla sig till siffrorna återstår att se.

– Vill rikspolischefen att vi ska gå till våra jobb så kan vi ju göra det. Men det blir ju ingen verksamhet, säger Jan Johansson som är huvudskyddsombud i region Nord, angående de besparingar som föreslagits på fordonsparken.
Enligt nyckeltalsjämförelsen som presenterades skulle Norrbotten göra sig av med 28 procent av sina fordon. Med de långa transporter som krävs i norr finns det inte kvar någon verksamhet med en sådan minskning menar Jan Johansson.

Det är i september som regionerna ska komma med förslag på hur fordonsparken ska minskas. Nyckeltalen ska nu frångås enligt Jan Johansson och i stället är målet att föreslå en lämplig mängd. Men att det ska bli färre fordon är klart.

Ralf Andersson är vice ordförande i Polisförbundet Mitt och hör hemma i Västmanland som enligt nyckeltalsjämförelsen skulle kunna plocka bort 25 av sina 134 fordon.
– Om det hade stämt, att det fanns så många bilar för mycket, skulle det ju innebära att ekonomidirektören och myndighetschefen har gjort ett katastrofalt dåligt arbete, säger han.
Men Ralf Andersson tycker precis som Jan Johansson att varenda bil behövs.
– Man kan ju inte heller bestämma att man ska minska fordonsparken innan man vet verksamhetens behov. Att både säga att poliser ska ut i samhället och samtidigt ta bort bilar, det är en rejäl tankevurpa.
Enligt Ralf Andersson är också många av bilarna i så dåligt skick att de befinner sig på gränsen till skyddsstopp.

Region Östs huvudskyddsombud Patrik Forsemalm tror för Östs del att det kan finnas en hel del att spara på bilarna. Det ska göras en inventering och det tycker han känns rimligt.
– Vi skulle nog hellre ha färre fordon, men fordon som funkar. Vi håller på med byte av bilar just nu och det är IGV-bilarna som har prioriterats.

Patrik Forsemalm tror dock att minskningen av bilparken kommer att bli mycket tyngre för områden med större avstånd.
– Och den här första nyckeljämförelsen tycker jag var jättedålig och den har skapat onödig oro. Nu är vi medbjudna i processen och det ser jag positivt på, säger han.

Erik Steen, tidigare länspolismästare i Uppsala, har haft i uppdrag att titta på hur man kan spara pengar genom sammanslagningen till en myndighet. Det är han som har tagit fram nyckeltalen.
– Vi har tittat på hur bland annat dansk polis har dragit ner på fordon. Vi har också tittat på hur många bilar vi har och det är ju ganska många.

Fordonsparken

Polisen har i dag 4 576 fordon. Det avser personbilar, motorcyklar och lastbilar i regionerna. Utöver det finns 391 fordon vid Noa och före detta RPS.
Enligt nyckeltalen skulle totalt 700 fordon kunna avvaras.

Erik Steen är noga med att påpeka att han själv endast tagit fram ett sifferunderlag och att det nu är upp till varje polisregion att besluta vad de ska göra med det. Men han tror inte att siffrorna är orimliga och kan inte riktigt förstå oron över neddragningarna.
– Jag har aldrig gått in i ett polisgarage som är tomt. Däremot är många av bilarna gamla och det vore väl bättre med något färre men bättre bilar, säger han.

 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst