Annons
Annons

Tilltron till omorganisationen svag, enligt medlemsundersökning

16 februari 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Tre av fyra som svarat på Polisförbundets webbenkät tror inte att den pågående omorganisationen kommer att öka polisens effektivitet.

Tre av fyra som svarat på Polisförbundets webbenkät tror inte att den pågående omorganisationen kommer att öka polisens effektivitet.

Enkätundersökningen genomfördes i november 2015 och inte en enda av de som svarat tyckte då – tio månader efter att den nya Polismyndigheten sjösattes – att omorganisationen gjort polisen mer effektiv. Fem procent ansåg att polisen blivit mer enhetlig och fem procent svarade att de inte visste om polisen blivit mer effektiv eller enhetlig.

Vid undersökningstillfället var det bara Stockholm som med nöd och näppe klivit in i Nyläge 2, men inte heller när de svarande blickade framåt var bilden positiv: Tre av fyra tror inte att effektiviteten kommer att öka. 45 procent tror till och med att effektiviteten på sikt kommer att minska.

Det finns även frågor om stress i medlemsundersökningen. Enligt en text av Polisförbundets ordförande Lena Nitz på polisforbundet.se upplever sju av tio  mer negativ stress på jobbet nu än före omorganisationen. ”Flera av dem uppger tröstlöst att de inte ens har tid att äta eller gå på toaletten under sina arbetspass. Då har stressnivån gått långt över en acceptabel gräns,” skriver Lena Nitz.

Det är Novus Opinion som genomfört undersökningen. De har, efter att ha skrivit på ett sekretessavtal med Polisförbundet, slumpvis plockat fram adressuppgifter ur medlemsregistret till medlemmar som de mejlat enkäten till. En del mejl studsade, men av de som bedöms ha nåtts av mejlen svarade 42 procent, 2558 poliser, på webbenkäten.

Det är en helt godkänd svarsfrekvens, enligt Mats Lindström, seniorkonsult på Novus.
– Som vanligt är det fler äldre än yngre som svarat och fler förtroendevalda än övriga medlemmar, men resultaten som vi redovisat är viktade, säger han till Polistidningen.

Bland annat Dagens Nyheter har lyft krav från Lena Nitz på en kriskommission, krav som såväl ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving som inrikesminister Anders Ygeman avvisar.

Inrikesministern uppger enligt DN att hans förtroende för polisledningen är obrutet. Statskontoret håller på med en utvärdering av omorganisationen, en första rapport kommer att presenteras senare i år.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst