Annons

Annons

Säpo förbereder svar
om förbud mot ensamarbete

16 maj 2016, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Säkerhetspolisens nya boning. Foto: Säkerhetspolisen.
Säkerhetspolisens lokaler. Foto: Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisens huvudskyddsombud har en längre tid sökt sätta stopp för ensamarbete för livvakterna. Nu överväger Arbetsmiljöverket ett förbud.

Det nybyggda huset i kvarteret Ingenting i Solna norr om Stockholm. Foto: Säkerhetspolisen.
Säkerhetspolisens lokaler. Foto: Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisens huvudskyddsombud har en längre tid sökt sätta stopp för ensamarbete för livvakterna. Nu överväger Arbetsmiljöverket ett förbud.

Frågan om hur säkerheten ser ut för de livvakter som allt oftare ensamma har till uppgift att skydda personer i den centrala statsledningen har pyrt länge.

Turerna har varit flera men är till stora delar hemligstämplade, för att undvika att detaljer om personskyddets arbetsmetoder ska komma ut. Enligt uppgift drar sig också livvakterna för att lyfta tillbud. Det sägs kunna ligga dem i fatet, och anställningsförhållandena för inkommenderade livvakter är osäkra, eftersom förordnandena förlängs med ett antal år i taget.

Klimatet i samhället har hårdnat och det finns exempel på allvarliga situationer som ensamma livvakter haft att hantera.

I en sekretessklassad skrivelse från i slutet av april skriver Arbetsmiljöverket att man överväger att förbjuda livvakter att agera ensamma. Säkerhetspolisen har nu på sig till 1 juni att komma med synpunkter på förbudets villkor och tidpunkten för införandet.

Det står redan klart att Säpo kommer att ha invändningar mot Arbetsmiljöverkets skrivning. Detta enligt ett brev som Susanna Trehörning, chef för personskyddet, skickat till alla sina medarbetare:
”Jag anser att vi även fortsättningsvis ska kunna använda personskyddskoordinatorer och en livvakt men det är viktigt att poängtera att de inte ska användas då det finns ett förhöjt hot. Men som sagt avvaktar vi AMV:s beslut. /…/ Det vi gör nu är, förutom att besvara skrivelsen, att vi arbetar med konsekvensbeskrivningar för vilka konsekvenser ett utslag i enlighet mot ovan skulle får för oss och även konkretiserar hur vi i sådana fall kan arbeta vidare utifrån ett sådant beslut.”

Helt klart är att ett förbud mot ensamarbete skulle innebära att Säkerhetspolisen behöver anställa fler livvakter och/eller dra ner på antalet personer/situationer man skyddar.

Komplettering 16 juni: frågan bereds fortfarande av Arbetsmiljöverket, något beslut ännu ej fattat.

Arbetsmiljöturerna kring ensamarbete

  • Säkerhetspolisens huvudskyddsombud gjorde en så kallad 6:6a anmälan till Arbetsmiljöverket, som ledde till en inspektion i form av ett möte i juni 2015.
  • I oktober 2015 kom verkets första bedömning: att ensamarbete inte utgör något brott mot arbetsmiljölagen.
  • Detta överklagades, med stöd av Polisförbundet och LO-TCO rättsskydd, till Förvaltningsrätten, som i mars 2016 beslöt att Arbetsmiljöverket skulle pröva ärendet en gång till.
  • I slutet av april underrättades Säkerhetspolisen om Arbetsmiljöverkets nya bedömning:  att verket överväger ett förbud.

 

Bakgrund: Hösten 2003 – efter mordet på utrikesminister Anna Lindh – tillsattes den så kallade personskyddsutredningen. I utredaren Hans Regners betänkande, ett år senare, ingick ett förslag om att göra livvaktsskyddet ”mer flexibelt och anpassat till den aktuella hotbilden och omständigheterna i övrigt. Att låta en skyddsperson åtföljas av endast en livvakt bör många gånger kunna vara en tillräcklig åtgärd,” står det bland annat.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst