Annons
Annons

Polisen föreslås slippa tillståndskrav för kameraövervakning

17 augusti 2018, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polisen, Säpo, Tullverket och Kustbevakningen föreslås undantas från kravet på tillstånd för kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde.

I december 2017 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta kameraövervakning i brottsförebyggande syfte. Nu har särskilda utredaren Johan Sjöö kommit med ett delbetänkande.
De myndigheter förslaget avser ska själva stå för en bedömning som ska säkerställa att intresset av bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Om denna bedömning inte görs kan myndigheten drabbas av en sanktionsavgift.
I regeringsuppdraget ingick att ersätta tillståndsplikten med en anmälningsplikt, men någon sådan föreslår inte utredaren.
Läs hela delbetänkandet på regeringens hemsida

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst