Annons
Annons

”Uppdraget är något av en slasktratt”

Spretiga arbetsuppgifter och oklar status i organisationen. Kommunpoliser kräver tydligare ramar för uppdraget.
8 februari 2019, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Josefin Arvidsson har just städat på tjänsterummet i polishuset i Motala. Det stora svängda skrivbordet är rensat så när som på en prydlig liten papperstrave intill datorn. Den innehåller vad hon uppfattar som kärnan i uppdraget som kommunpolis: Handlingsplanerna för lokalpolisområdets fem kommuner. Där kan man läsa vad Polisen och kommunerna har lovat varandra i form av brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser.

Hon lägger en hand på traven med bekymrad min.
– Jag borde ha sett över de här innan nyår för de gick ut vid årsskiftet. I stället har jag varit upptagen med att sätta ihop vårt bidrag till Polisens nationella lägesbild.

Det är ganska typiskt, enligt henne. Huvuduppdraget får stå tillbaka för någon sidouppgift med kort deadline.
– Vårt uppdrag skulle behöva renodlas. Det är, förlåt att jag säger det, något av en slasktratt i vår organisation.

Uppdragsbeskrivning

Kommunpolisens huvuduppdrag är att driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen och övriga lokalsamhället.

Källa: Polisens uppdragsbeskrivning för kommunpolis från 2015.

Hon är inte ensam om den uppfattningen. Före jul träffades alla kommunpoliser i region Öst för att diskutera yrkesrollen. Tillsammans listade de sina olika arbetsuppgifter och kunde snabbt konstatera att jobbet ser helt olika ut i olika lokalpolisområden. Uppgifter som inte ens borde ligga på en kommunpolis fick en egen kolumn: Handlägga tillståndsärenden, vara kontaktperson för ordningsvakter, agera presstalesperson, samordna krogtillsynen och så vidare.

Kommunpolisen som funktion infördes på bred front i samband med den stora omorganisationen 2015. En bärande tanke i polisreformen var att fokusera på det lokala arbetet och ha medborgaren i centrum. Och i det sammanhanget är förstås kommunpolisen en nyckelspelare. Han eller hon ska sitta i lokalpolisområdets ledningsgrupp och vara ”en motor” i det brottsförebyggande arbetet. Kommunpolisen är också lokalpolisområdeschefens ställföreträdare i kontakten med kommunen och rent av den som ska ”säkra” att Polisen lever upp till sina medborgarlöften.
– När rollen skapades 2015 beskrevs den som renodlat strategisk. Men sedan har det tillkommit så mycket annat, säger Josefin Arvidsson.

I grunden är det ett jätteroligt jobb, enligt henne, men det känns övermäktigt ibland.
– Man vill prestera på topp, men när det inte ens blir good enough så får självförtroendet en törn. Så är det nog för många av oss kommunpoliser.

Projektgruppen som förberedde införandet av kommunpoliser menade att en bra huvudregel är att ha en kommunpolis per kommun. Om kommunerna är små kan en kommunpolis ansvara för två. ”För att få rimliga förutsättningar att kunna utföra sitt arbete bör dock antalet kommuner aldrig överstiga tre”, slog man fast. Josefin Arvidsson är kommunpolis i fem kommuner.

Chefen för hennes lokalpolisområde heter Hanna Sjögren. Hon anser att en kommunpolis räcker för att klara grunduppgiften att samverka med kommunerna kring medborgarlöften och handlingsplaner.
– Våra kommuner är relativt små och saknar utsatta områden. Men vi behöver titta på de extrauppgifter som den regionala och nationella nivån lägger på kommunpoliserna, till exempel arbetet med den nationella lägesbilden och valet.

Hanna-Sjögren
Hanna Sjögren, lokapolisområdeschef

När Genomförandekommittén skapade funktionen kommunpolis hämtade man inspiration från bland annat Nederländerna. Det berättar polisen Kjell Malmkvist som var med i projektgruppen när det begav sig.

– De holländska kommunpoliserna hade hög status, hög lön och en titel som motsvarade deras komplicerade uppdrag. Och det var något i det häradet som vi såg framför oss, minns han.

Kjell-Malmkvist
Kjell Malmkvist

Flera kommunpoliser som Polistidningen har talat med säger att de första kommunpolistjänsterna faktiskt annonserades ut som jobb på kommissarienivå. Men i dag varierar kommunpolisernas tjänstegrader. I region Öst är de minst inspektörer.

Anna-Lena Mann. Foto: Jan Strannegård.
Anna-Lena Mann, kommunpolis.

Foto: Jan Strannegård.

Men Anna-Lena Mann, kommunpolis i Falköping och Tidaholm, är polisassistent.
– Det är konstigt att det inte finns en gemensam linje kring det här. Tjänstegraden får betydelse för kommunpolisens status både inåt och utåt. Polisassistent låter ju som att man är någon slags sekreterare, säger hon.


Skriftliga källor

1. Genomförandekommitténs beslut Områdespoliser och funktion som kommunpolis i den nya Polismyndigheten.

2. Beslut om huvuddragen i den nya Polismyndighetens detaljorganisation den 14 maj 2014.

3. En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten, projektrapport den 30 juni 2014.

Källa/fotnot

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst