ANNONS:

ANNONS:

 

Ordförandeord

När det man längtat till inte blir som man tänkt sig

Lena Nitz, ordförande

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 3. Den delas ut i juni till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Kräver skadestånd för
missgynnat skyddsombud

Publicerad 2019-08-20

Aktuellt Arbetsgivaren nekade en polis i norra Sverige att gå en fortbildning med hänvisning till att han är skyddsombud och har varit besvärlig i den rollen.
Det hävdar Polisförbundet och kräver därför skadestånd av Polismyndigheten.

Polisförbundet anser att Polismyndigheten har brutit mot bland annat arbetsmiljölagen. Bakgrunden är en mejlväxling mellan den berörda polisen och en representant för arbetsgivaren. Av mejlväxlingen framgår att polisen inte blev uttagen till en kurs för att bli utbildare i Polisens nationella förarutbildning (PNF).

Förbud mot missgynnande

Skyddsombud får ej med anledning av sitt uppdrag ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor.

Källa: 6 kap. 10 § arbetsmiljölagen

Arbetsgivarens representant skrev bland annat ”Jag fick känslan av att skyddsombudsrollen väger tyngre för dig än vad utbildarrollen gör och därför har jag valt att inte gå vidare med ditt namn”. Han hänvisade också till en händelse där polisen, i sin roll som skyddsombud, ställt krav på snöskoterutbildning för de anställda. ”Den karusell som skapades i samband med snöskoter i höstas och hot om AML 6:6 blev ganska turbulent och lite onödig kan jag tycka från mitt håll”, står det i mejlet.

Arbetsmiljölagen är den lag som reglerar vad ett skyddsombud får göra på sin arbetsplats. Den säger bland annat att ett skyddsombud inte får straffas eller få sämre villkor på grund av att han eller hon har utfört sitt uppdrag.

I det nu aktuella fallet menar Polisförbundets jurist Jonas Wiberg att det skriftliga underlaget i form av mejlväxlingen talar för att arbetsgivaren har brutit mot lagen.
– Arbetsgivaren gör en tydlig koppling till personens uppdrag som skyddsombud och nekar en utbildning på den grunden. Såvida inte arbetsgivaren kommer med någon annan förklaring bedömer jag att det här är ett direkt brott mot både arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Jonas Wiberg tycker att den här typen av bestraffningar mot skyddsombud är allvarliga.
– Vem ska ta på sig sådana här uppdrag om det begränsar möjligheten till att få kompetensutveckling?

Polistidningen har bett Polismyndigheten att kommentera ärendet men myndigheten avböjer i nuläget.
– Vi lämnar inga kommenterar förrän förhandlingen med Polisförbundet är klar. Bland annat därför att vi inte har hela bilden av vad som har hänt, säger Lars-Göran Stålberg på Polisens HR-avdelning.
I början av september kommer fack och arbetsgivare att ha ett möte i frågan.