Annons
Annons

Poliser överens om vem som passar för yrket

När 500 svenska poliser tillfrågades om vilka egenskaper de vill se hos blivande kollegor blev svaren väldigt likartade. Profilen för den goda polisen är dock hemlig eftersom den skulle kunna användas som facit av personer som söker polisutbildningen.
26 april 2021, 08:03

Just nu pågår en översyn av antagningskraven till polisutbildningen. Och som en del i det arbetet har polisen Peter Tedeholm och psykologiforskaren Anders Sjöberg vid Stockholms universitet gjort en enkätundersökning bland verksamma poliser. Poliserna har fått ange vilka personliga egenskaper man vill se mycket eller lite av hos blivande poliser, närmare bestämt de kandidater som ska ”genomgå polisprogrammet och aspiranttjänstgöring för att sen jobba i yttre tjänst”.

Vilken grad av tillit, medkänsla eller blygsamhet är lämplig hos dessa till exempel? Är det bra om en polis är ”bekväm med att ge sig själv beröm inför andra”? Eller bör han eller hon tvärtom ha svårt att ”framhäva sig själv och sina bedrifter”?  Deltagarna fick ta ställning till 30 olika karaktärsdrag i enkäten.

Ur enkäten som har besvarats av drygt 500 poliser (assistenter, inspektörer och polismästare).

Författarna till studien konstaterar att poliserna ”i hög grad” är överens om hur olika egenskaper ska skattas. Och utifrån dessa svar har författarna mejslat fram en önskvärd personlighetsprofil för en blivande polis. De har också identifierat vilka personlighetsstörningar som anses mest problematiska hos en polis.

Exakt vilka egenskaper som är önskvärda och icke önskvärda är dock maskerat med hänvisning till sekretess. Farhågan är att sökande till polisutbildningen kan använda den informationen för att fuska sig igenom prövningen. Den övergripande slutsatsen är dock att den önskade polisprofilen överensstämmer med ”en psykologiskt frisk, sund individ, som sannolikt skulle prestera bra i många olika arbetssituationer”.

I studien ges exempel på olika personlighetsstörningar. Vilka av dessa som är särskilt problematiska hos poliser är dock hemligt.

Tanken är att studien ska fungera som ett diskussionsunderlag i arbetet med att ta fram nya antagningskrav till polisutbildningen. Författarna poängterar att det är viktigt att utvärdera den polisprofil som Polismyndigheten senare beslutar. Det här för att ta reda på hur det faktiskt går för studenterna som väljs ut med hjälp av profilen. Presterar de bra under utbildningen och i yrket? Det här bör studeras i vidare studier.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln uppgav vi att Peter Tedeholm är psykolog, men han är alltså polis.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst