Annons
Annons

Polisförbundet anmäler FU-ledare

Kollegan till den allvarligt skadade polisen i Jönköping tvingades in på förhör kort efter händelsen, trots att han var svårt chockad. Det säger Polisförbundet i region Öst som har anmält förundersökningsledaren för tjänstefel.
9 februari 2024, 14:10

– Vår medlem kommer tillbaka till stationen med ett öppet sår i själen och trots det rycks han direkt in i en förhörssituation och pressas att delta utan närvaro av en facklig representant eller offentlig försvarare, säger Mikael Ehne, vice ordförande i Polisförbundet region Öst.

Mikael Ehne
Mikael Ehne, vice ordförande Polisförbundet region Öst

Söndagen den 7 januari befann sig en patrull i Huskvarna utanför Jönköping för att kontrollera en man som enligt Polismyndigheten hade visat tecken på psykisk ohälsa. I samband med kontrollen angrep mannen två poliser med ett stickvapen. Den ena polisen skadades allvarligt. Den andra polisen sköt den misstänkta gärningsmannen och kom själv undan med lindrigare fysiska skador.

Mikael Ehne anser att polisen som sköt verkanseld blev felaktigt behandlad när han återkom till stationen. Han fick inte delta i det avlastningssamtal som anordnades för övrig personal utan togs direkt in till förhör.
– Det är synnerligen olämpligt att delge och förhöra någon som är i chock och så djupt känslomässigt engagerade i situation som den just har lämnat. Bara en stund tidigare hade han blivit stucken med ett svärdsliknande föremål i skyddsvästen, fått en skärskada, skjutit en annan människa och sett sin kollega bli så svårt skadad att det var ovisst om han skulle överleva.

Enligt Mikael Ehne bad polisen om att en facklig företrädare eller offentlig försvarare skulle sitta med vid förhöret.
– Då ställs han inför ett ultimatum, antingen ställer du upp på förhör nu direkt eller så får du inte gå tillbaka till kollegorna på avlastningssamtalet. Medlemmen går med på att låta sig förhöras, eftersom han känner att han måste tillbaka till de andra.

Rutin att inleda förundersökning

När en polis använder verkanseld vid ingripanden inleds alltid en förundersökning av åklagare. Reglerna för polisers befogenheter kan vara svåra att tillämpa och det finns ofta gränsdragningsfrågor i förhållande till grundlagarna, mänskliga rättigheter och hur en polis får använda våld.

Källa: Åklagarmyndigheten, Särskilda åklagarkammaren

Mikael Ehne tycker att det är bra att poliser granskas, men menar att de ska åtnjuta samma rättssäkerhet som folk i allmänhet. Och det är mot den bakgrunden som Polisförbundet i region Öst har gett in en anmälan om tjänstefel.
– Vi är inte ute efter att hänga någon på särskilda utredningar eller Åklagarmyndigheten utan är intresserade av att få ordning på det här problemet. Det har varit ett bekymmer även i andra fall att poliser inte får en chans att påbörja bearbetning av händelser innan de tas in på förhör.

Men kan det inte vara ett problem att poliser i avlastningssamtal påverkar varandras minnesbilder eller rent av snackar ihop sig om vad som har hänt?
– Om det är ett problem så behöver det kanske finnas en möjlighet för poliser att ha avlastningssamtal enskilt efter allvarliga händelser. Det behöver inte ske i grupp. Man måste också fråga sig vad det är värt att förhöra en individ som befinner sig i akut chock och stress. Vad är en sådan förhörsutsaga värd?


Nödvärn och laga befogenhet

De flesta situationer där polisen skjuter verkanseld, alltså avlossar skott mot en person, handlar om nödvärn. 

Poliser får också använda skjutvapen för att gripa en person som är misstänkt eller dömd för särskilt grova brott och kan vara farlig för andra, till exempel om personen är på väg att rymma. Det kallas laga befogenhet, och kräver att polisen har behov att ingripa omedelbart.

Källa: Polismyndigheten. 

Chefsåklagare Nicklas Englund vid Särskilda åklagarkammaren var förundersökningsledare i det aktuella ärendet och skriver i ett mejl till Polistidningen att han bär det fulla ansvaret för hanteringen. ”Med den utredning jag hade tillgång till bedömde jag att skytten omgående skulle höras om händelseförloppet (…) och att han skulle delges en standardmisstanke. Med den information jag har nu om händelseförloppet skulle jag inte ha delgett misstanke vid detta förhör utan endast låtit skytten berätta helt fritt om händelsen”, skriver han i mejlet.

Han skriver också att Särskilda åklagarkammaren har en checklista för skjutärenden som anger att alla poliser som har varit på platsen, även den eller de som har avlossat verksanseld, ska höras omgående. ”Ett av skälen för rutinen är att avlastande samtal omgående efter förhören ska kunna hållas”. Att förhör ska hållas omgående är också ett krav som Justitiekanslern ställer, enligt Nicklas Englund.

Han anser att det aktuella förhöret var en viktig omständighet när han beslutade att lägga ner förundersökningen på den grunden att polisen hade haft laga befogenhet att skjuta. ”Min bedömning när jag hade hela bilden klar för mig var att polismannen ifråga agerat helt klanderfritt vilket jag härmed framför liksom min förståelse och sympati för om även efterspelet till incidenten blev krävande”.

Enligt Nicklas Englund får en polis som har använt skjutvapen räkna med att omgående höras av Särskilda utredningar. Och även om den rutinen kan upplevas som synnerligen betungande där och då är den ”i 999 av 1000 fall” till skyttens fördel. 

Mannen som misstänks för attacken mot poliserna häktades den 11 januari i Jönköpings tingsrätt. Han är på sannolika skäl misstänkt för försök till mord och grovt våld mot tjänsteman mot den svårt skadade polisen, och försök till mord och försök till grovt våld mot tjänsteman mot den andra polisen, uppger Åklagarmyndigheten. Mannen förnekar brott. 

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst