ANNONS:

 
Polistidningen nummer 3 delas ut runt den 15 juni. Därefter kommer nästa nummer 9 september. Komplett ugivningsplan finns här.
 
 
 

Lenas ledare

"Brottsligheten
tar helt enkelt
inte semester"

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 
 

Arkiv

Svar/genmäle till informationen från Polisförbundet 2007-12-14

Publicerad 2008-01-30

Insänt Vi som åsyftas under rubriken "Avhoppen i Skåne" ställer oss frågande till vad som berättas i artikeln. Vi vill därför bemöta de delar som inte stämmer med den verklighet vi lever i.

Den första och enklaste delen är den att vi faktiskt är sex stycken, av tretton, som lämnat styrelsen. Fem med omedelbar verkan och den sjätte, vår kassör, efter det att han genomfört ett bokslut och fått detta reviderat.

Den andra delen som inte stämmer är den om att vi ”hade hoppats att vår ordförande skulle rekommendera förbundsstyrelsen att tacka nej till avtalet”. Vi var en stor del av styrelsen som hade en dialog med ordföranden innan mötet och budskapet var tydligt – säg nej! Vid första styrelsemötet efter ordföranderådet var alla utom ordföranden själv och vår förbundsstyrelserepresentant eniga om att han skulle ha sagt nej. Vi som sedan lämnar våra uppdrag gör detta eftersom vi inte kan ställa oss bakom det beslut vår ordförande tog.

Varför kan vi då inte ställa oss bakom det beslut han fattade? Ja, det svarar ju förbundet själv på i sin informationsskrift. ”Öde här personerna har valt att inte ta reda på hur avtalet är utformat.” ”I praktiken innebär detta att de faktiskt inte vet hur arbetstidsförlängningen slår mot medlemmarna i Skåne”. När vi ställde frågor till vår ordförande hade också han valt att inte ta reda på hur avtalet var utformat och hur detta slår mot medlemmarna i Skåne. Han, och även vår representant i förbundsstyrelsen, kunde till exempel inte svara på om pensionsuppgörelsen påverkade löneutrymmet i RALS 2007-2010. Hur kan man rekommendera någon att säga ja med dessa förutsättningar?

Efter att ha rannsakat minnet kan ingen av oss minnas något erbjudande om direktinformation.

Till sist vill vi påpeka att förhandlingschefen Jan Wallin var på besök i Malmö den 10 december 2007 . Han träffade då Stefan Olsson och Olle Svärd för att prata om det inträffade. Jan Wallin fick då redovisat vår bild. Trots detta väljer förbundet att publicera artikeln om oss i det aktuella informationsbladet och på internet.

Stefan Olsson, Roland Andersson, Sten Sjöholm, Anders Nilsson, Olle Svärd och Staffan Rosén (kassör)