ANNONS:

ANNONS:

 
 

På Twitter

 

Ordförandeord

Polisyrket måste
tas på allvar

Lena Nitz, ordförande

 
 


Polistidningen nummer 3 delades ut runt 14 juni. Därefter delas nästa nummer ut 6 september.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundets medlemsservice. medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Fullständig utgivningsplan finns här.

 
 

 
 

Arkiv

Chefer byts ut

Publicerad 2018-06-11

Aktuellt Polismyndighetens HR-chef Kajsa Möller och ekonomichefen Jan Andersson kommer inte att fortsätta på sina poster efter nyår, då deras förordnanden inte förlängs.

Kajsa Möller Foto: Andreas H Nilsson

Under 2018 går flera av de chefsförordnanden Genomförandekommittén beslutade om skulle gälla efter omorganisationen ut. Nye rikspolischefen Anders Thornberg har därmed beslutat om vissa förändringar. Bland annat har olika förordningsperioder införts för att, enligt rikspolischefen, minska sårbarheten. Förändringar i ledningsgruppen har också gjorts. Det framgår på Polismyndighetens interna webbplats.

Kajsa Möller hade ansvar för HR-frågor redan i Genomförandekommittén för omorganisationen av Polismyndigheten. Den bildades 2013 och innan dess kom hon från Ekobrottsmyndigheten. Hon har också haft HR-befattningar, med tyngdpunkt på utvecklings- och förändringsledning, inom bland annat Skatteverket, Tullverket och Polisen. När omorganisationen sedan genomfördes tillsattes hon som HR-chef.
– Jag förmedlade tidigt att jag gärna kunde tänka mig att fortsätta i mitt uppdrag något år till men inte en hel förordnandeperiod, skriver Kajsa Möller i ett meddelande på personalwebben.
Rekryteringen av ny HR-chef inleds i augusti.
Både Kajsa Möller och ekonomichefen, Jan Andersson, som inte heller han får sitt förordnande förlängt, behåller enligt Polismyndigheten sina anställningar. Jan Andersson var före omorganisationen också ekonomichef på Rikspolisstyrelsen.

En annan nyhet inom ledningsstrukturen för Polismyndigheten är att NFC*:s chef Lena Klasén redan idag, den 11 juni, har ersatts av en tillförordnad avdelningschef. Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i Syd som kliver in på hennes post. Lena Klasén ska istället skapa en plattform för och driva myndighetens strategiska och forskningsrelaterade frågor.

*NFC=Nationellt forensiskt centrum