Polistidningen nummer 1 2015 delades ut 5 februari. Nästa nummer kommer 10 april.
 
 

Arkiv

140 artiklar Debatt

Konsten att klassa
sin personal i A/B/C

Debatt Det gjordes i före detta polisområde Västra Götaland efter att den centrala löneförhandlingen strandat. Ryktet spred sig i korridorerna; individuella löner skulle sättas i ett A/B/C system, där A var bra och C bäst.  2015-01-23

Utlokalisera polisen från Stockholm!

Debatt   2015-01-21

Omorganisationen – en centralisering?

Debatt Den nya Polismyndigheten verkar innebära en centralisering av polisverksamheten trots att syftet sagts vara det motsatta. Hur verksamheten skulle se ut i Region Nord bestämdes uppenbarligen redan 2009–2010, i och med att stora ekonomiska resurser redan då koncentrerades till Umeå.  2015-01-19

Skriv en debattartikel!

Debatt Polistidningen publicerar normalt inlägg på maximalt 3000 tecken inklusive mellanslag (cirka 500 ord) i mån av plats.  2014-12-22

Hur länge tillåts polisen missköta sitt trafiksäkerhetsarbete?

Debatt   2014-12-17

Miljöbrotten måste bli synligare

Debatt   2014-12-15

Tre röda paket med guldsnören till nya rikspolischefen

Debatt   2014-12-12

Angående min insändare
”Är det värt att bli polis?”

Debatt Tack för all den uppskattning jag fick angående ovannämnda insändare. Många, många mejl och telefonsamtal bevisar en sak. Det är en mycket stor frustration som råder bland äldre kollegor.  2014-12-05

Samla utredningsansvaret för Cites- och grova jaktbrott på samma enhet

Debatt   2014-11-04

Replik: 11 000 ärenden ärenden outredda på grund av FU-begränsning

Debatt   2014-10-27

Replik: Åklagarmyndigheten döper inte om stölder

Debatt Kjell Borgström, HSO Polisförbundet Halland, skriver den 14 oktober 2014 i Polistidningen att åtalen för stöld minskar och att åklagarna istället i allt högre utsträckning åtalar för häleri. Detta stämmer inte, skriver Åklagarmyndighetens informationsdirektör.  2014-10-23

Allt färre åtal för stöld

Debatt Polisens effektivitet ökar inte vi klarar inte upp de så kallade vardagsbrotten oaktat att man fått mera resurser, denna sanning matas vi med dagligen, av våra politiker och via pressen.  2014-10-14

Polisarbetet saboteras

Debatt   2014-10-14

Är det värt att bli polis?

Debatt Detta får man svara på när ungdomar kommer till mig och frågar om polisyrket.  2014-09-11

Robert Sollare: Hur viktigt är deltagandet på Pride för Polisförbundet egentligen?

Debatt   2014-07-29