Polistidningen nummer 2 2015 delas ut runt 10 april. Nästa nummer kommer 18 juni.
 
 

Arkiv

150 artiklar Debatt

Forskare: Oberoende granskning av polisbilsolyckor krävs

Debatt Det är mänskligt att göra fel som bilförare men vi har rätt att ställa extra höga krav på en kvalificerad polisbilsförare, skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin.  2015-05-21

Skriv en debattartikel!

Debatt Polistidningen publicerar normalt inlägg på maximalt 3000 tecken inklusive mellanslag (cirka 500 ord) i mån av plats.  2015-05-19

Apropå Eliasson i Ekots Lördagsintervju:
”Felaktiga anmälningar ett försumbart problem”

Debatt   2015-05-11

Tillbaka på ruta ett?

Debatt Jag ansökte om deltidspension i december 2014 och det skulle om det beviljats börja gälla  1 maj 2015.  2015-05-06

Hej Dan

Debatt Tack för att du svarade.
Vad är det som gör att Du upplever situationen så annorlunda?”
Ja. Var ska jag börja …? skriver Robert Sollare i ett öppet brev till rikspolischef Dan Eliasson.  2015-05-06

”Vi kommer att falla långt …”

Debatt Robert Sollare: Läste precis Svensk Polis nummer 4 april 2015 där Rikspolischef Dan Eliasson skriver sin ledare …  2015-05-04

En organisation i oro

Debatt Förståelse för sociala aspekter tycks inte finnas, i alla fall ges det inte något öppet forum under omorganisationen, skriver Sven Nilsson, kommissarie i Norrtälje.  2015-04-29

Öppet brev till Rikspolischefen:
Stor risk för chefsstöd med oklart mandat

Debatt Genom beslutet om att inte tillsätta biträdande chefer till lokalpolisområdeschefer, sektionschefer, avdelningschefer tvingar man organisationen att lösa avlastningsproblemet med det oklara begreppet chefsstöd, skriver Anette Öberg och Clas Tärnrot i ett öppet brev till rikspolischef Dan Eliasson.  2015-04-29

Angående artikeln
”Med piketstyrka i sikte”

Debatt ” … det HAR funnits flera kvinnor som sökt nämnda enhet, klarat proven men inte kommit med av den anledningen att man tagit in de sökande man ville ha.”  2015-04-10

Vem betalar för omorganisationen?

Debatt Under den nya myndighetens första månader kan jag inte dra mig till minnes ett enda beslut som glatt personalen, skriver Fredrik Brokopp, huvudskyddsombud i polisområde Nordvästra Skåne.  2015-03-19

Engagemang mot våldet!

Debatt Våldet är åter på dagordningen. I hela landet ökar anmälningarna om olika former av våld. Om den faktiska våldsbrottsligheten har ökat eller inte, är en fråga som alltid bör ställas. Under årens lopp har våldet ökat i vissa grupper, medan det i andra har minskat.  2015-03-19

Konsten att klassa
sin personal i A/B/C

Debatt Det gjordes i före detta polisområde Västra Götaland efter att den centrala löneförhandlingen strandat. Ryktet spred sig i korridorerna; individuella löner skulle sättas i ett A/B/C system, där A var bra och C bäst.  2015-01-23

Utlokalisera polisen från Stockholm!

Debatt   2015-01-21

Omorganisationen – en centralisering?

Debatt Den nya Polismyndigheten verkar innebära en centralisering av polisverksamheten trots att syftet sagts vara det motsatta. Hur verksamheten skulle se ut i Region Nord bestämdes uppenbarligen redan 2009–2010, i och med att stora ekonomiska resurser redan då koncentrerades till Umeå.  2015-01-19

Hur länge tillåts polisen missköta sitt trafiksäkerhetsarbete?

Debatt   2014-12-17