Annons
Annons

PAN 7/06

14 november 2006, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polismyndighet ville avskeda sjukskriven

En polisinspektör som hade varit hemma från arbetet i flera veckor utan att lämna sjukintyg får behålla jobbet. Det har Pan beslutat.

Det var i april i år som polismannen fick veta att han riskerade avsked för att han hade varit borta från arbetet i över en månad, utan att lämna in läkarintyg till polismyndigheten. Först i slutet av juni kom han med ett läkarintyg. Polismannen hade haft stora personliga problem efter en separation 2003. Han var bland annat sjukskriven en lång tid och det gjordes en rehabiliteringsutredning sommaren 2004. Där uttryckte polismannen att han hade som mål att gå tillbaka i yttre tjänst, men med förändrade arbetstider eftersom han hade sömnproblem. Från myndighetens sida vidtogs inga åtgärder, förutom att de sa att de skulle försöka tillgodose hans önskemål. Kort därefter blev polismannen sämre och fick vårdas på sjukhus.

Året därefter var han också sjuk en längre tid och en rehabiliteringsplan upprättades. I den nämndes inga andra rehabiliteringsåtgärder än att polismannen skulle tjänstgöra i uniform 15-20 timmar i veckan. Inga andra stödåtgärder nämndes.

Polismannen hade arbetat skift som ordningspolis i ungefär tjugo år innan han började få problem. Tidigare har han alltid skött sitt arbete och aldrig varit föremål för disciplinåtgärder.

Polisförbundet menade att arbetsgivaren måste ha insett att anledningen till att han den här gången inte sjukanmälde sig eller lämnade in läkarintyg, var att han var för sjuk för att klara av detta. Att en person är sjuk är i sig ingen orsak till uppsägning. Någon rehabilitering i egentlig mening har inte genomförts, och i den mån något har gjorts så har det inte skett på ett genomtänkt sätt.

Personalansvarsnämnden beslutade att polismannen får behålla jobbet. Han har i efterhand lämnat in sjukintyg för delar av de perioder han har varit frånvarande på grund av sjukdom eller sjukhusvistelse. Med hänsyn till sjukdomsbilden skriver Pan att det inte finns grund för avsked.

Beslut: Behåller jobbet 

Polis kom full till jobbet

En polis som har kommit onykter till jobbet vid flera tillfällen blir inte avskedad.

Polismannen har haft alkoholproblem i flera år. Bland annat har han gjort sig skyldig till rattfylleri två gånger och kommit onykter till jobbet fyra gånger. Polismyndigheten där han är anställd har hjälpt till med och bekostat rehabilitering och vård. Nu hävdar arbetsgivaren att det inte går att se någon varaktig förbättring eller ändrad inställning hos polismannen. Därför ville man pröva om det går att avskeda honom eller ge honom disciplinpåföljd i form av löneavdrag.

Det var i juni 2002 som polismannen fick behandling första gången, samtidigt hade han det trassligt privat. Året därpå skiljde han sig. Han gjorde sig också skyldig till rattfylleri vid två tillfällen och hans ärende behandlades i Personalansvarsnämnden. Därefter fick han förnyad behandling men fortsatte ändå att dricka efteråt. Han har haft kontrakt med arbetsgivaren om att han inte ska dricka och att han ska gå på AA-möten. Dessutom har han själv begärt att få göra alkoholutandningsprov inför varje arbetspass. Både för att han ska ha en press på sig själv att inte dricka och för att arbetskamraterna aldrig ska behöva tvivla på att han är nykter.

Pan skriver att det är mycket allvarligt att polismannen har kommit till jobbet onykter, och att man ”har förståelse för att polismyndighetens tålamod tryter” när det gäller den upprepade misskötsamheten. Men med hänvisning till praxis från Arbetsdomstolen och att polismannen faktiskt försöker göra något åt sin situation, får han behålla jobbet. Däremot blir det löneavdrag för de dagar han varit tvungen att gå hem efter att ha kommit onykter till jobbet.

Beslut: Behåller jobbet

Körde rattfull för att köpa frukost

En polis som blev tagen för grov rattfylla en morgon när han var på väg till bageriet för att köpa frukostbröd får behålla jobbet.

Polismannen hamnade i en rutinkontroll och erkände direkt när det visade sig att utandningsluften hade för hög mängd alkohol. Han blev däremot mycket förvånad, eftersom han inte själv upplevde det som att han fortfarande var påverkad. Händelsen fick honom att bli medveten om att hans alkoholkonsumtion kunde vara missbruk, vilket fick honom att söka vård. Han genomgår nu rehabilitering och har också undersökt möjligheten att få alkolås till bilen.

Personalansvarsnämnden skriver att polismannen har goda förutsättningar att komma tillrätta med sina problem och att det därför inte finns skäl att avskeda honom.

Beslut: Behåller jobbet

Slarvade med att rapportera alkometertest

Två polismän har åtalats för tjänstefel, efter misstanke om att ha rapporterat in alkometertest som inte har genomförts i verkligheten.

Tillsammans med ytterligare två kollegor, som båda har gått i pension därefter, hade polismännen rapporterat att de utfört omkring 900 alkometertest (blås). Blåsen hade dock inte registrerats i alkometerutrustningen.

Åklagaren menade att poliserna med flit hade låtit bli att rapportera hur många blås de hade gjort, eller att de skulle ha haft någon typ av överenskommelse om att inte utföra arbetsuppgiften. Själva hävdar dock poliserna att de har rapporterat så många blås som de har utfört. Däremot har det varit oklart både hur rapporteringen skulle ske och till viss del även hur själva testen skulle utföras.

Pan skriver att man vill påpeka att det är allvarligt att poliser lämnar osanna uppgifter om det arbete man har utfört. Därigenom ger de en oriktig bild både av sina egna arbetsprestationer och av polismyndighetens verksamhetsresultat. Nämnden skriver att detta är helt oacceptabelt, men att de inte kommer att avskedas även om de fälls i tingsrätten.

Yttrande: Behåller jobbet

Använde pepparsprej mot bilist

En polisassistent är åtalad för tjänstefel efter att ha sprejat pepparsprej i ansiktet på en bilist. Polisen själv förnekar brott och Pan skriver att han inte kommer att bli avskedad, även om han döms.

Det var i april förra året som polismannen tänkte göra en förarkontroll av en person, som körde så att det kunde misstänkas handla om rattfylla. När bilen hade stannat ville föraren gå ut ur bilen för att sträcka på sig. Polismannen trodde att bilisten var full och det uppstod en diskussion om huruvida föraren skulle visa sitt körkort och polisen sin polislegitimation. När föraren inte vill göra som polisen sa till honom, utan istället vandrade fram och tillbaka på platsen, blev han nerbrottad på marken. Polisen säger att han upplevde föraren som aggressiv och hotfull och därför kände sig tvungen att brotta ner honom och spreja honom med pepparsprej i ansiktet.

Personalansvarsnämnden anser att det polisen har gjort är klandervärt, men att det inte är så allvarligt att han ska avskedas.

Yttrande: Behåller jobbet

Polis slog sin fru med fjärrkontrollen

En polisinspektör som är åtalad för misshandel av sin hustru, kommer att förlora jobbet om han döms i tingsrätten.

Polismannen och hans fru, som också är polis, hade varit gifta i något år när misshandeln inträffade. Ett bråk uppstod på nyårsnatten, då polismannen blev onykter och aggressiv. Han sparkade och slog sin fru i ansiktet, bland annat med en fjärrkontroll, så att hon började blöda ur munnen.

Efter att hustrun berättat för en vän och kollega om vad som hänt gjordes en polisanmälan. Därefter har hon berättat att hon även har blivit misshandlad tidigare. När hon var på en rutinkontroll hos tandläkaren upptäcktes det att hon hade en spricka i en framtand i överkäken, vilket var en följd av slaget med fjärrkontrollen.

Polismannens hemmamyndighet anser att han bör bli av med sin anställning om han fälls. Polisförbundets uppfattning är att det är allvarligt att en polis gör sig skyldig till misshandel och att det kan finnas anledning att pröva om han kan fortsätta att jobba som polis vid en fällande dom.

Pan skriver att polismannen kommer att avskedas om han döms i huvudsak enligt åtalet.

Yttrande: Avsked

Åtalas för spark på smalbenet

En polisman är åtalad för misshandel av en person på en krog. Polisen nekar till brott.

Enligt åtalet ska polismannen ha tagit tag i en person och sparkat honom kraftigt på smalbenet en kväll ute på krogen. Personen som säger att han blivit sparkad är känd av polisen som en av de ledande i den kriminella organisationen Brödraskapet på den ort i Sydsverige där händelsen inträffade. Den polisman som nu står åtalad är narkotikaspanare och hade varit involverad i ett ärende där flera personer ur Brödraskapet dömdes till fängelse. Polismannen var starkt exponerad under rättegången och det var tydligt att han hade en viktig roll i utredningen. Den man som nu ska ha blivit sparkad hade varit närvarande som publik i rättssalen.

Uppfattningarna om vad som hände under krogkvällen går isär. Polismannen säger att han hade hamnat bredvid den andre mannen i baren och att stämningen var irriterad. En stund senare krockade de båda på dansgolvet och fortsatte diskussionen tills en polispatrull kom till platsen. Mannen som blev sparkad på benet säger att han inte kände igen polisen. Under kvällen hade han blivit förföljd och knuffad av polismannen i en timme och till slut blivit misshandlad genom en spark på benet.

Det finns ett läkarintyg på att mannen har haft ett blåmärke vid knäet och en rodnad på smalbenet.

Pan skriver i sitt yttrande att om beskrivningen av händelsen stämmer är det klandervärt, men inte så allvarligt att polismannen kommer att avskedas.

Yttrande: Behåller jobbet

Varning för skott mot bil

En polisman som råkade skjuta ett vådaskott mot en bil med tre personer i, får en varning.

Det var vid ett ingripande mot tre personer i en misstänkt stulen bil som polisassistenten råkade avlossa ett skott. Bilen stoppades med hjälp av spikmatta. Ingen blev träffad av kulan men föraren skadades lindrigt av glassplitter. Polismannen berättar att skottet avlossades av misstag och han kan inte säga exakt hur de gick till.

Pan beslutade att utdela en varning för det inträffade. Man skriver också att polismannen har åsidosatt vad som åligger honom i anställningen genom att inte hantera vapnet på ett säkert sätt.

Beslut: Varning

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst