Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Illustration: Emma Hanquist

Är du den handlingskraftiga och dominanta 40-talisten, den cyniske 70-talisten eller kanske den kaxiga 90-talisten? Vad vi vill uppnå med vårt jobb och vilka krav vi ställer på vår chef beror delvis på när vi är födda.

Illustration: Emma Hanquist

Är du den handlingskraftiga och dominanta 40-talisten, den cyniske 70-talisten eller kanske den kaxiga 90-talisten? Vi är alla på något sätt barn av vår tid och här är ett försök att belysa de generationstypiska dragen hos svenska poliser.

Vad vi vill uppnå med vårt jobb, hur arbetsuppgifterna ska skötas och vilka krav vi ställer på vår arbetsgivare och chef beror delvis på när vi är födda. Den tidsepok vi växer upp i präglar oss och påverkar vår inställning till livet och därmed även till vårt arbete. Det menar organisationskonsulten Linus Jonkman, som i sin bok ”Generationsanpassat ledarskap – från Pearl Harbor till Pearl Jam” beskriver vad som kännetecknar oss beroende på när vi kom till världen.

Linus Jonkman poängterar att alla människor är enskilda individer och vem man är och har för egenskaper styrs naturligtvis av mer än bara vilken generation man tillhör. Syftet med generationsuppdelningen är inte heller att öka klyftorna mellan åldersgrupperna eller värdera skillnaderna. Tvärtom.
– Genom att lyfta fram olikheterna får vi en ökad förståelse och mer tolerans för olika generationers synsätt, säger Linus Jonkman.

I sin bok delar Linus Jonkman upp generationerna så att de som är födda mellan 1943 och 1960 är en grupp och benämns babyboomers, på grund av de höga födelsetalen under den här perioden. Barn som kom till världen 1961-1981 tillhör generation X och de som föddes mellan 1982 och 2002 är generation Y.
Enligt den uppdelningen skulle Mats Heder tillhöra den seniora gruppen på arbetsmarknaden kallad babyboomers. Han gick ut Statens Polisskola 1969 och hade då inga specifika mål med polisyrket.
– Man skulle ut i uniform. That’s it, säger han och skrattar.
Han hade inga tankar på andra typer av arbetsuppgifter och inte heller några synpunkter på hur polisen som arbetsgivare var organiserad. Frågan om vad som kännetecknar ett bra ledarskap kändes främmande för den då nyutexaminerade och unge Mats Heder.
– Det var bara att rätta in sig i ledet, säger han.

Det är delvis kännetecknande för babyboomers, enligt Linus Jonkman. De ser på sitt yrke som en rättighet och en självklarhet, kavlar upp ärmarna och tar i. De är vana vid en tydlig hierarkisk ordning och vill att deras chef ska vara auktoritär.
När Mats Heder nu arbetar som senior rådgivare på Polishögskolan i Solna märker han tydligt hur dagens unga, som tillhör generation Y, har en helt annan syn på polisyrket.
– Flera har tydliga karriärdrömmar och högt uppsatta mål. En del säger att de vill bli chefer. Det hade inte varit möjligt på min tid.

Caroline Kinnå är född 1987 och läser tredje terminen på Polishögskolan i Umeå. På sätt och vis är hon typisk för generation Y, eftersom hon är orädd och energisk.
– Jag gillar inte att sitta still och som polis är man ju alltid på väg någonstans. Det passar mig, säger hon.
Caroline Kinnå ser på polisjobbet som ett yrke fullt med möjligheter. Innan hon började på polisutbildningen studerade hon juridik och har också erfarenhet av att vara ledare efter att ha varit simtränare i flera år. Den bakgrunden hoppas hon få nytta av när hon blir färdigutbildad. Men först vill hon skaffa sig värdefull arbetslivserfarenhet av att bara vara ute och möta människor i rollen som polis. På sikt kan hon dock tänka sig andra arbetsuppgifter.
– Kanske vara utredare eller någon typ av arbetsledare, säger hon.

Att hitta fel hos andra generationer än sin egen är en klassisk konflikt. Babyboomers kan anklagas för att ha en förlegad syn på arbete och ledarskap, generation X för att ha en cynisk inställning till jobbet och generation Y för att deras curlande föräldrar har gjort dem till de mest krävande kollegorna.
Men alla generationer har något gott att tillföra. I stället för att exempelvis störa sig på 90-talisternas självsäkerhet kan man försöka se vad den drivkraften kan bidra med på arbetsplatsen, menar Linus Jonkman.

Mats Heder håller med. Han ser positivt på utvecklingen inom polisen och menar att dagens blivande poliser överlag är mer kritiska och självständiga än man var på 60-talet.
– De funderar på hur man blir hanterad och värderad som polis. De accepterar inte att bli hunsade eller flyttas runt hur som helst. De vill ha inflytande över var och hur man jobbar. Det är bra, säger han.
Genom att belysa hur olika generationer tänker kan man lära sig att bättre kommunicera med sina medarbetare, enligt Linus Jonkman, och han tror inte på uttrycket att lika barn nödvändigtvis leka bäst.
– En arbetsplats vinner på att vara generationsblandad eftersom en grupp berikas av olika infallsvinklar och bakgrunder, avslutar han.

Anna-Karin Andersson

 

Babyboomer eller Generation X?  

Det här är en grov och lite humoristisk beskrivning av vad som kännetecknar poliser beroende på när de är födda.

Känner du igen dig och dina medarbetare?

 

Babyboomer (född 1943-1960) 

Du är engagerad och handlingskraftig och hamnar därför ofta på arbetsledande funktioner. Eftersom din ungdomstid präglats av stora politiska förändringar i världen är du en van debattör och är frispråkig på jobbmöten. Du märks på din arbetsplats och är dominant. Med största sannolikhet är du en man.

Under studietiden hade du däremot inga större karriärplaner. Att kort och gott jobba som uniformerad polis ute i samhället var det som du såg framför dig och du hade inga tankar på att ställa några speciellt höga krav på din arbetsgivare. Du har vuxit upp under en tid då samhället hade en tydlig hierarkisk ordning och började arbeta efter devisen att man gör som man blir tillsagd.

Du tycker att den som är mest kompetent på din arbetsplats ska vara arbetsledare och att vara auktoritär och ha mod är bra egenskaper för en chef enligt dig. Den du har som chef ska säga som det är utan omskrivningar och även gentemot dina medarbetare vill du ha en rak och ärlig kommunikation. Du uppskattar när din chef ger dig tydliga direktiv och pekar med hela handen.

 

Generation X (födda 1961-1981)

Du är en självständig individualist som inte gärna frågar andra om vägledning. När du var liten hade du mycket tid för dig själv, utan att dina föräldrar lade sig i eller övervakade dig, och så har du det gärna på jobbet också. Du förväntar dig att få chefens förtroende för att du ska klara av även större och mer ansvarsfyllda arbetsuppgifter utan att någon lägger sig i hur de utförs.  Det viktigaste för dig är att det tydligt framgår vad som förväntas av slutresultatet och så vill du alltid ha en deadline för när det ska vara klart.

Överlag värderar du din tid högt och avskyr möten om de inte är ytterst nödvändiga. Däremot vill du kontinuerligt ha information.
Under din uppväxt har du fått höra och erfara att det är svårt att få jobb, vilket gör att du värderar din fasta anställning högt. För dig är karriären och jobbet en viktig del av identiteten och du ställer alltid upp på att jobba över när det behövs. Din generation kallas också för den ironiska generationen och din svarta humor och cynism kan än i dag märkas på jobbet när du gör dig lustig över nya förändringsplaner.

 

Generation Y (födda 1982 och senare)

Du har vuxit upp med föräldrar som har passat upp på dig i princip hela tiden och från barnsben har du fått höra att du ska tro på dig själv och att allt är möjligt. Det har gett dig ett bra självförtroende och en positiv framtidstro. Du ställer höga krav på din arbetsgivare och vågar ifrågasätta rutiner och arbetssätt inom polisen. Chefen ser du som en servicefunktion, nästan som en personlig assistent. Det är någon som alltid ska finnas nära till hands och som du kan vända dig till när du har frågor om jobbet.

För dig är polisjobbet ett brett yrke och du har högt uppsatta planer för vad du vill jobba med efter att ha fått några värdefulla år av grundläggande erfarenhet inom polisyrket. Samtidigt värderar du din fritid högt och tycker det är självklart att du ska få tjänstledigt ett par månader för att ta ett dykcertifikat.

Innan du började på Polishögskolan har du gjort en del annat vilket ger dig en bredd och gör dig till lite av en tusenkonstnär. De egenskaper som stämmer in på dig som polis är energisk, orädd, frågvis och tävlingsinriktad.

 

Källa: De generationstypiska dragen bygger på uppgifter i boken Generationsanpassat ledarskap – Från Pearl Harbor till Pearl Jam av Linus Jonkman och grundar sig också på intervjuer med poliser i olika åldrar och generationer.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser