Annons

Annons

Rörligheten mellan Säpo
och öppna polisen ska bevaras

28 november 2012, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Större tydlighet, ökad insyn och – inte minst – förbättrad maktbalans. Det är huvudargumenten för att göra Säkerhetspolisen till en egen myndighet, enligt utredaren Nils Öberg.

Större tydlighet, ökad insyn och – inte minst förbättrad maktbalans. Det är huvudargumenten för att göra Säkerhetspolisen till en egen myndighet, enligt utredaren Nils Öberg.

får en Egen PAN

Säkerhetspolisen föreslås förses med ett eget insynsråd, bestående av politiker med obegränsad insyn i verksamheten.
Om Säkerhetspolisen blir en egen myndighet kommer man även att ha sin egen Personalansvarsnämnd, med Säkerhetspolischefen som ordförande.

Vid en presskonferens på Rosenbad den 28 november presenterade han Polisorganisationskommitténs delbetänkande ”En tydligare organisation för Säkerhetspolisen”.

Och tydlighet var ett genomgående tema när han argumenterade för att Säkerhetspolisen ska bli en egen myndighet, med en säkerhetspolischef, som är direkt underställd justitiedepartementet.

Tanken är att den här förändringen ska balansera upp att en kommande rikspolischef, som ska basa över hela öppna polissverige, får väldigt mycket makt.
– Rikspolischefen bör i vart fall inte också styra över landets säkerhetstjänst, säger Öberg.

Upplägget ställer stora krav på ett gott samarbete mellan rikspolischefen och säkerhetspolischefen, då ingen av dem är överordnad den andre.
– Det kommer att behövas en konfliktlösningsmekanism, men det är ingenting som går att lösa författningsvägen, säger Nils Öberg.

Vad riskerar att hamna mellan stolarna, enligt er analys?
– Det som är besvärligast är när något precis har hänt. Då gäller det att med den bristfälliga kunskap man har avgöra vem som ska ansvara för vilka arbetsuppgifter. Där kan det naturligtvis ibland uppstå situationer där man helt enkelt inte vet. Då menar vi att den situationen måste de två myndighetscheferna tänka igenom och hitta bra sätt att hantera.

Enligt Öberg finns det dock ingen anledning att tro att samarbetet skulle försämras av att Säpo blir en egen myndighet – tvärtom.

En fortsatt stor personalrörlighet mellan den öppna polisen och säkerhetspolisen är viktig att säkerställa, enligt Öberg.
– Vårt förslag är att det där ska regleras tydligt. Det ska inte bli svårare att kunna dra nytta av den kompetens som finns i de två organisationerna. Det handlar alltså både om den kompetens som finns inom Säkerhetspolisen och den som hela den enorma polisorganisationen besitter, säger han.

Utredningsförslaget kommer snart att skickas på remiss. Detta tillsammans med en lunta bestående av föreslagna förändringar i över 500 författningar, kopplade till den planerade omorganisationen av hela polisväsendet.

Polisförbundet kommer nu att analysera förslagen, för att se hur de påverkar medlemmarna.
– Spontant så ställer vi oss försiktigt positiva. Den föreslagna förändringen känns som en naturlig följd av omorganisationen av hela polisen, säger Pelle Dahlquist, som är ordförande för medlemmarna inom Säpo.

Lena Nitz, som är ordförande i förbundsstyrelsen, uppger i en första kommentar att förbundet ser positivt på att Säkerhetspolisen blir en egen myndighet med ett eget insynsråd. Hon betonar dock vikten av att det är klarlagt vad arbetstagaren har för arbetsuppgifter, var arbete ska utföras och var inom organisationen arbetstagaren arbetar.

– Personalen ska inom den nya myndigheten inte godtyckligt kunna disponeras enbart utifrån arbetsgivarens krav, säger hon.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst