Annons

Annons

Ny skrivning ska bredda polislönesatsning

Inte bara poliser i yttre tjänst utan även bland annat utredare ska kunna träffas av polislönesatsningen som finns med i budgeten för nästa år. Det säger Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell med hänvisning till ett beslut i justitieutskottet.
2 december 2021, 16:17

I förra veckan röstades Moderaternas, Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas gemensamma förslag till budget igenom i riksdagen. Det innebär bland annat extra pengar för att höja polislönerna. Polismyndigheten får 400 miljoner kronor för ändamålet nästa år. 2023 tillförs 800 miljoner kronor och från 2024 och framåt tillförs 1 200 miljoner kronor.

I budgeten fanns formuleringar som tydde på att pengarna i första hand skulle gå till poliser i yttre tjänst. Det var en begränsning som fick kritik av bland annat Polisförbundets ordförande Lena Nitz.
– Uppvärderingen av polisyrket måste inkludera hela poliskåren. Arbetsgivarens ensidiga satsning på yttre funktioner förra året har redan skapat en splittring inom kåren och den splittringen riskerar förvärras om inte poliser i exempelvis utredar-, span- och underrättelseverksamhet kan inkluderas nu, sade hon då.

Politikerna verkar ha tagit intryck av kritiken och när justitieutskottet på torsdagen beslutade hur budgeten ska fördelas inom utgiftsområde Rättsväsendet var skrivningen breddad. Poliser i yttre tjänst finns fortfarande med som en prioriterad grupp, men det står också: ”Likaså är det centralt att stärka polisyrkets attraktivitet och intensifiera arbetet mot den grova brottsligheten”.

Johan Forsell, Moderaterna
Johan Forssell, Moderaterna

Foto: Fredrik Wennerlund

Enligt Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell innebär den nya formuleringen att arbetsmarknadens parter får större frihet när pengarna ska fördelas.
– Vi pekar förvisso fortfarande på yttre tjänst, för det tycker vi är en viktig hörnsten i detta, men vi beskriver också att det likaså är viktigt att stärka polisyrkets attraktivitet och intensifiera insatserna mot den organiserade brottsligheten. Det blir en bredare inriktning för hur medlen ska fördelas.

Vilka grupper av poliser är det ni tänker ska kunna få del av pengarna genom den här nya skrivningen?
– Det är väl ett arbete som vi ser framför oss att myndigheten ska göra tillsammans med Polisförbundet framöver. Men det är klart att tittar man på formuleringen om just organiserad brottslighet så ligger ju utredningssidan väldigt nära till hands. Tittar man på polisyrkets attraktivitet kan det till exempel vara att höja ingångslönerna, eller höja lönerna för positioner som är viktiga att rekrytera till men där det av olika skäl har varit svårt att lyckas.
Johan Forssell menar att den nya skrivningen ger större flexibilitet.
– Jag hoppas att man också därigenom kan undvika att det skapas spänningar internt i myndigheten.

Lena Nitz.
Lena Nitz, Polisförbundet

Polisförbundets Lena Nitz tycker att den nya formuleringen är ett steg i rätt riktning.
– Det råder polisbrist inom alla verksamhetsdelar och det behövs lönesatsningar för att uppvärdera hela polisyrket. Det är bra att politiker skjuter till pengar, fördelningen ska de överlåta till parterna. Det är vi som kan verksamheten.

Slutligt beslut om budgeten för utgiftsområde Rättsväsendet tas av riksdagen i nästa vecka.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst