Annons
Annons

16 timmar för att lära sig nya vapnet

Poliser ska få 8 + 8 timmars utbildning på nya tjänstevapnet när de går över från Sig Sauer till Glock. Och projekt Nytt tjänstevapen står fast vid att vapenlampa bör bli standard i yttre tjänst.
21 mars 2022, 13:37

Förslaget om att vapenlampa ska ingå som standard när poliser i yttre tjänst får nytt tjänstevapen har varit ute på samråd. Och nu har projekt Nytt tjänstevapen vid nationella operativa avdelningen, Noa, sammanställt och besvarat de synpunkter som har kommit in från Polismyndighetens regioner och nationella avdelningar samt Polisförbundet. I svaret kan man bland annat läsa att poliser som ska byta tjänstevapen kommer att få en ombeväpningsutbildning på 8 + 8 timmar inom ramen för Polkon. Användning av vapenlampa utgör bara en mindre del av denna utbildning men taktik kring vapenlampan kommer att återkomma i övningsscenarion inom Polkon.

I samrådshandlingarna kan man också läsa de synpunkter som har kommit in på förslaget om att göra vapenlampa till standard. Region Syd tycker att förslaget är väl genomtänkt och ställer sig positivt. Region Väst vill att frågan ska beredas ytterligare innan beslut tas. Det här eftersom regionen befarar att vapenlampa kommer att kräva mer utbildning än projektet har räknat med. Man pekar också på att vapenlampan innebär ytterligare ett moment som poliser måste hantera i en snabbt uppkommen, farlig och stressande situation, vilket kan vara negativt.

Förslaget från projekt Nytt tjänstevapen är att i ett första steg ge vapenlampor till poliser som ingår i Polkon kategori 1. Där ingår exempelvis ingripandepoliser och spanare. Men polisregion Mitt vill ha ett tillägg om ”att vid särskild motivering kan även personal utanför Polkon kategori 1 utrustas med vapenlampa”. Region Nord är överlag positiv till förslaget men oroar sig för att kostnaderna kommer att gå ut över andra nödvändiga inköp och polistillväxten. Övriga polisregioner har avstått från att yttra sig eller har inte haft några synpunkter.

Av de nationella avdelningarna är det framför allt HR som har synpunkter. HR tycker inte att behovet av vapenlampa är tillräckligt utrett. Det finns statistik som visar att poliser ibland skjuter i mörker eller i dunkelt ljus, men HR tycker att det bör klargöras om vapenlampa hade inneburit någon avgörande skillnad i dessa lägen. Ett införande av vapenlampa kan kräva att myndigheten justerar en del av de säkerhetsregler och den taktik som finns för polisers vapenanvändning, enligt HR. Man vill att dessa frågor utreds innan beslut fattas om att införa vapenlampor. HR är också tveksam till att införa ny utrustning i ett läge där myndigheten redan har svårt att fortbilda personalen i den takt som skulle behövas. Man ser också en risk för att vapenlampan används som en lampa för att lysa upp en miljö, vilket innebär att vapnet lämnar hölstret oftare och eventuellt även används oftare.

Projekt Nytt tjänstevapen står fast vid förslaget om att vapenlampa ska vara standard i yttre tjänst, men har gjort vissa förtydliganden i förslaget till beslut. Bland annat att vapenlampan bara får användas om det finns förutsättningar att använda vapnet. I projektets svar på samrådet står också att införandet av vapenlampa inte kommer att ändra myndighetens grundläggande taktiska förhållningssätt eller skjutregler, samt att den ordinarie ficklampan inte tas bort. Projektet påpekar också att norska polisen har haft vapenlampa på sina vapen sedan 2006 när de bytte från vapensystemet revolver till pistol, ”detta med endast en dags ombeväpningsutbildning”. Region Mitts önskan om att även poliser utanför Polkon kategori 1 ska kunna få vapenlampa besvarar projektet så här: ”Andra grupper kommer att involveras i ett senare skeende med hänsyn till behovs-, utbildnings- och budgetkrav”.

För att läsa om Polisförbundets synpunkter på förslaget, se här.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst