Annons

Annons

Ta medbestämmandet på allvar

Lena Nitz.
Lena Nitz

Ordförande Polisförbundet

Katharina
Katharina von Sydow

Ordförande Polisförbundet

Mer pengar i plånboken kommer inte att räcka hela vägen för att lösa polisbristen. Nu måste vi tillsammans anstränga oss ytterligare för att göra polisyrket mer attraktivt.

Lönesatsningarna som gjorts har varit – och är fortfarande – absolut nödvändiga för att både locka fler till polisutbildningen och hålla kvar poliser i yrket.

Att få en lön som avspeglar komplexiteten i det du gör, ansvaret du tar, alla de kunskaper och färdigheter du fått med dig från utbildning och allt det du lärt dig i yrket är oerhört viktigt och dit har vi inte nått än.

Men samtidigt är pengar inte allt. Andra villkor måste också vara rätt, som arbetstider, tid för återhämtning, arbetsmiljö i form av säkerhet, utrustning, arbetsredskap, ledarskap och så vidare.

Som vi alla vet finns det förbättringspotential inom många områden men en sak som jag särskilt vill lyfta här är vikten av en arbetsgivare som visar uppskattning för sina anställda, som vårdar och utvecklar deras kompetenser och som lyssnar på vad de har att säga.

Att lyssna på de som gör jobbet innebär att ta tillvara kunskaper och erfarenheter som kan komma verksamheten till nytta. Att lyssna innebär att ta tillvara verksamhetens resurser på bästa sätt.

Det finns en otrolig frustration över det ute i Polisförbundets organisation, och det med rätta.

I Sverige finns medarbetarinflytandet inskrivet i lag. Så viktigt anses det vara.

Medbestämmandelagen (mbl) är en otroligt fin lag, en lag att vara stolt över. Syftet med lagen är att arbetstagarna ska få insyn och medbestämmande i frågor som får konsekvenser för de anställda. En attraktiv arbetsgivare tar medbestämmandet på största allvar, för i det, ur en annan parts syn på saker och ting, finns en enorm potential till en bättre verksamhet, en bättre arbetsmiljö och till arbetstagare som trivs, kommer till sin rätt, som växer och utvecklas för verksamhetens och samhällets bästa.

Nu jobbar Polisförbundet för att få det här medbestämmandet att fungera bättre. Sedan omorganisationen har arbetsgivaren nämligen alltmer sällan tagit kontakt för att förhandla frågor med facken – som tillsammans representerar omkring 30 000 arbetstagare! Det finns en otrolig frustration över det ute i Polisförbundets organisation, och det med rätta.

Men för Polisförbundets del gäller det att kanalisera frustrationen rätt, att använda den som en drivkraft för att få till det där samlade medarbetarinflytandet som verksamheten skulle vinna så mycket på. Här måste vi kunna erbjuda lösningar, jobba ännu hårdare på att vara en konstruktiv part och göra det ännu tydligare att vi som förtroendevalda med alla våra medlemmars kompetens och klokskap i ryggen är en del av lösningen.

Vi har fått politikerna att skjuta till mer pengar till polislöner – fem år i rad inräknat första året då pengarna inte var öronmärkta. Nu lägger vi ännu mer fokus på att få till den samverkan med arbetsgivaren som krävs för att vi tillsammans ska kunna fördela pengarna på bästa sätt och för att även få till de där andra villkoren som krävs för att göra polisyrket mer attraktivt. Brottsligheten blir den enda förloraren om vi lyckas.

Ämnen i artikeln

Detta är en ledare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst