Annons
Annons

Centerpartiet: Populism är aldrig svaret

Johan Hedin, Centerpartiet
Johan Hedin, rättspolitisk talesperson Centerpartiet

Påskhelgens våldsamma upplopp i flera svenska städer utgör ett hot mot vår demokrati. Det finns inget försvar för det hänsynslösa våld som riktats mot såväl poliser som allmänheten. Polisens förutsättningar att möta sådana hot måste bli bättre.

Veckorna sedan kravallerna har präglats av populistiska förslag från flera håll och kanter. Hårdare tag, här och nu. Kortsiktiga förslag, ofta utan vetenskaplig grund eller bevisad effekt.

Men populism är aldrig svaret – polisen måste stärkas på lång sikt och med genomtänkta och kloka åtgärder. Den som exploaterar människors högst befogade oro och rädsla för att plocka billiga poäng är inte en del av lösningen.

Centerpartiet vill se en effektivare och skarpare kriminalpolitik, där vi stärker polisen samtidigt som vi värnar människors grundläggande fri- och rättigheter. Därför ser vi följande tre grundbultar som avgörande utgångspunkter i arbetet med att förbättra polisens villkor och förutsättningar:

1.Förväxla inte politikens och polisens roller. Som politiker är det vårt ansvar att skapa långsiktiga förutsättningar för Polismyndigheten att lösa det uppdrag som vi vill att den ska ha. Vi måste också bli bättre på att formulera det uppdraget, så att svenska folket vet vad de kan förvänta sig. Som politiker ska vi inte gå in och detaljstyra polisens verksamhet – det är viktigt att polisen själv får bestämma över det som de är mest kompetenta att bestämma över, exempelvis vilket material och vilka metoder som ska användas inom ramen för det polisiära arbetet.

2.Lita på forskningen. För Centerpartiet är det viktigt att svensk kriminalpolitik ska vila på en solid grund av forskning och beprövad erfarenhet kring vilka åtgärder som faktiskt får effekt. Vi vet till exempel att en högre lokal polisnärvaro skapar trygghet på både lång och kort sikt. Enligt en samstämmig bild som forskningen ger är det den enskilt viktigaste åtgärden.

Exempel på motsatsen är visitationszoner som vissa partier vill införa i Sverige. En åtgärd som riskerar att undergräva det viktiga förtroende som måste finnas mellan polisen och lokalbefolkningen. Att införa metoder som vi genom forskningen vet är ineffektiva gör att polisen får sämre förutsättningar att komma åt gängen.

3.Stärk polisutbildningen. Det finns partier som pratar om snabbutbildade poliser – som om mindre utbildning är det som behövs.

Centerpartiet står bakom Polisförbundets idé om att förlänga polisutbildningen med ett halvår och lägga in en c-uppsats i utbildningen. Sverige har en skicklig poliskår som kan sitt yrke men genom ett ökat vetenskapligt inslag i myndighetens metoder och arbetssätt kan den brottsbekämpande förmågan höjas ytterligare.

Som politiker är det vår uppgift att se till att polisen har de resurser som behövs. Målet om 10.000 fler poliser 2024 är bra, men inte tillräckligt. Centerpartiet vill att polisen ska fortsätta att växa till minst en europeisk standardnivå när det gäller polistäthet.

Vi hoppas att påskupploppen kan få fler partier att inse att de behöver lägga plakatpolitiken åt sidan och i stället samarbeta för att säkerställa långsiktig finansiering och rätt verktyg till polisen – för Sveriges bästa.

Johan Hedin, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson (C)

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst