Annons

Annons

Visst vakuum kring regionindelning

20 mars 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I Bergslagsregionen har polismyndigheterna börjat samarbeta i vissa frågor. Från fackligt håll är detta svårtacklat, upplever Sara Halvarsson, ordförande för Polisförbundet i Dalarna.
– Som det är nu är det svårt att hitta en enig linje gentemot arbetsgivaren, säger hon.I Bergslagsregionen har polismyndigheterna börjat samarbeta i vissa frågor. Från fackligt håll är detta svårtacklat, upplever Sara Halvarsson, ordförande för Polisförbundet i Dalarna.
– Som det är nu är det svårt att hitta en enig linje gentemot arbetsgivaren, säger hon.

Polismyndigheterna i Örebro, Värmland och Dalarna gör sedan ett par år gemensam sak i vissa övergripande frågor. Nu förbereder man bland annat införandet av Pust, då man vill samordna förundersökningsledarskapet. I samverkansgruppen ingår inte mindre än tolv fackliga företrädare från de tre länen.
– Det är väldigt svårt att nå resultat när det blir så här stort. Ska myndigheterna samverka borde det finnas en facklig nivå som motsvarar det här, säger Sara Halvarsson.

På myndighetssidan finns en regional strategisk ledningsgrupp, som träffas och diskuterar saker och i de samtalen deltar inte facket. Till saken hör att Värmland och Dalarna har samverkansavtal, medan Örebros fackliga insyn sker via MBL.
– Nu tar varje myndighet med sig frågorna hem och de kan ta tre olika vägar fackligt, säger Sara Halvarsson.

Anette Naesström, ordförande i Polisförbundet i Värmland, tycker att Pust-samverkan är ett extremfall, men ser gärna ett tätare samarbete fackligt.
– Det är klart att vi blir starkare om vi pratar oss samman, säger hon.

Anders Sjöberg, ordförande i Örebro, håller delvis med.
– När det gäller Pust, visst hade det varit bättre om vi varit en gemensam diskussionspart. Jag personligen är inte främmande för att exempelvis låta Dalarna föra vår talan om de skulle vilja representera oss alla tre, säger han.
Samtidigt påpekar han att regionalt samarbete myndigheter emellan inte är någon nyhet, men att tidigare försök stupat bland annat på ekonomin. I nuläget råder också ett visst vakuum, eftersom det är oklart vilka regioner polisen kommer att indelas i på lång sikt.

Det finns också fackligt samarbete på regional nivå, men i den indelningen ingår även Gävle, Uppsala, Södermanland och Västmanland – någon motpart med motsvarande sammansättning finns inte.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst