ANNONS:

 

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 2. Den delas ut i april till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, trots att du är medlem, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 

Ordförandeord

I kriser står poliskåren för trygghet

Lena Nitz, ordförande

 
 
 
 

 
 

Arkiv

Nytt avtal ger högre ingångslön

Publicerad 2011-09-12

Aktuellt Höjd ingångslön och tydligare skrivningar om uppföljning av arbetstidsavtalet. Det är något av innehållet i det nya avtalet för landets poliser som Polisförbundet och RPS till slut har enats om.

– Nu fick vi igenom två av våra viktigaste frågor. Höjd ingångslön från 20 000 till 21 300 kronor i månaden och en tydligare formulering av hur uppföljningen av arbetstidsavtalet ska gå till, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Lena Nitz understryker att just ingångslönen är en mycket central fråga för Polisförbundet.

– Den är ett viktigt steg i rätt riktning för att höja statusen på polisyrket, något vi har jobbat för i många år. I avtalet ingår också en nationell löneanalys för alla poliser, som ska vara slutförd i april nästa år.

Det dröjde nästan ett år från förra avtalsperiodens utgång tills att ett nytt avtal nu kunde skrivas på. Förhandlingarna har varit långdragna och i maj förkastade Polisförbundet Rikspolisstyrelsens slutbud. Frågan lämnades då över till en så kallad lönenämnd, som leddes av de två opartiska ordförandena Jack Elfving och Gunilla Boman Pellnäs. Med deras hjälp togs ett nytt avtalsförslag fram som parterna var tvungna att anta eller förkasta i sin helhet.

Förutom den höjda ingångslönen var det framför allt de nya formuleringarna kring hur arbetstidsavtalet ska följas upp, som gjorde att Polisförbundet nu kände sig redo att säga ja.

– Man ska bland annat följa upp hur arbetstidsavtalet har fungerat ur ett arbetsmiljöperspektiv. Och det kan på sikt leda till förändringar i kollektivavtalet eller nya bestämmelser i tillämpningarna av avtalet, säger Lena Nitz. 

Läs mer om det nya avtalet på www.polisforbundet.se