Annons
Annons

Många hoppar av
från aktionsgrupper

19 oktober 2011, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Polisens arbete mot den grova organiserade brottsligheten drabbas av avhopp. I Västerbotten har en tredjedel av poliserna i aktionsgrupperna slutat och i Bergslagen höjs röster för bättre arbetsförhållanden och högre ersättning.

Polisens arbete mot den grova organiserade brottsligheten drabbas av avhopp. I Västerbotten har en tredjedel av poliserna i aktionsgrupperna slutat och i Bergslagen höjs röster för bättre arbetsförhållanden och högre ersättning.

Polisens aktionsgrupper mot grov organiserad brottslighet (GOB) har varit aktiva i hela Sverige under två år. Nu går de anställdas förordnanden ut och flera aktionsgrupper drabbas av avhopp.
– För mig handlade det om att få vara hemma mer med familjen. Men det var inget lätt beslut eftersom jag trivdes med arbetet och tycker att det är viktigt, säger en polis som tills nyligen arbetade som spanare och utredare i en aktionsgrupp.

Han vill vara anonym eftersom han inte utesluter att han kommer att söka till en aktionsgrupp i framtiden.
– Vi har tydliga direktiv att helst inte gå in på detaljer om den egna personen. Jobbet är tufft men det är också mycket intressant och givande.

Poliserna i aktionsgrupperna befinner sig i praktiken i ständig larmberedskap och reser mycket. Funktionstillägg i tjänst på 500 kronor i månaden och traktamente räcker inte långt, anser polismannen.
– Det är en fråga om hur länge du orkar när du väger för och emot. Obetald jour lockar ju inte, säger han och tillägger:
– Risken att bli av med sin ordinarie tjänst spelar också in för många.

FAKTA: GOB

• 2009 startade en stor satsning mot grov organiserad brottslighet (GOB). Målet är att involvera hela samhället i arbetet med att stoppa den moderna yrkeskriminaliteten.

• Nio grupper med totalt 200 specialutbildade utredare, spanare och analytiker bildades.

• Två grupper om vardera 30 poliser placerades på riks- och länskrim i Stockholm.

• Två lika stora grupper placerades i Malmö respektive i Göteborg.

• Övriga grupper är placerade i Uppsala, Örebro, Norrköping, Sundsvall och Umeå.

• Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och fyra andra myndigheter deltar i arbetet.

 

Det är tvåårsregeln som oroar. Efter två år anställs en polis vid den myndighet där han eller hon är verksam och förlorar sin ordinarie tjänst. Men problemet är inte lika aktuellt i hela landet. I Västerbotten är samtliga medlemmar i aktionsgruppen i Umeå från trakten. Ändå har omsättningen varit stor, sju av 20 poliser har valt att sluta under de senaste två åren.
Men många av poliserna i aktionsgrupperna måste välja – att fortsätta i aktionsgruppen och bli av med sin ordinarie tjänst eller att återgå till sitt gamla jobb.
– Ett administrativt problem som borde gå att lösa, det behövs längre förordnanden. Till oss sökte flera poliser från Dalarna och Värmland och de slutar nu, säger kommissarie Per-Jan Ericsson, chef för aktionsgrupperna i Bergslagen.
Han tycker att det på flera sätt vore enklare om samtliga aktionsgrupper legat under Rikskriminalpolisen. Samtidigt anser han att det finns stora fördelar med lokal förankring.
– Det tillför helt klart kompetens men för administrationens skull är centralisering bättre, säger Per-Jan Ericsson.

Per Wadhed, chef för Operativa rådets kansli vid Rikskriminalpolisen, har tillsammans med de andra medlemmarna i rådet det övergripande ansvaret för aktionsgrupperna. Han tycker att systemet med lokala grupper fungerar.
– Det är en mycket bra modell som jag inte anser bör förändras.

Vakansläget har legat konstant på runt 15 personer och av de som slutar är det enligt Per Wadhed långt ifrån alla som fattat beslut utifrån sådant som arbetsmiljö och ersättning. Många går till högre tjänster och lämnar aktionsgrupperna då de tar nästa steg i karriären.

Ossian Grahn

”Pressen är stor på de anställda”

Lars Bergman, Polisförbundets vice ordförande, tycker att det är synd att systemet med lokala aktionsgrupper klubbades igenom. Då beslutet fattades var Polisförbundets åsikt att grupperna som en nationell resurs bör ligga under Rikskrim.

– Och det tycker jag fortfarande. Då hade vi sluppit mycket av de administrativa problemen. Som det är nu åker poliser från Göteborg och jobbar i Stockholm medan Stockholmarna är i Göteborg. Ineffektivt.
– Pressen är också stor på de anställda och jag tror knappast att det går att kombinera arbete i aktionsgrupp med familjeliv någon längre tid. Det är bara ungkarlar och ungmör som kan leva så.

Men framför allt oroas Lars Bergman av att kunskap går förlorad då anställda hoppar av från högkvalificerade tjänster redan efter två år. Trots att efterträdarna hämtas bland landets mest rutinerade poliser tar det lång tid innan de hinner sätta sig in i arbetet. Dessutom måste många pågående ärenden överlämnas och då finns alltid en risk för att utredningstempot saktas ner.

– Även om de är duktiga tar det säkert sex månader att sätta sig in i jobbet. Det rör sig om ett stort resursslöseri som det inte borde vara så svårt att komma till rätta med, säger Lars Bergman.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst