Annons
Annons

”Låt oss argumentera
i stället för att förbjuda”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ett öppet brev till Polisförbundet, apropå beskedet att det inte går att förena uppdrag för Polisförbundet med ett uppdrag för Sverigedemokraterna.

Efter lite funderande beslutade jag mig för att skriva och lämna några frågeställningar till Polisförbundet, som är mitt fackförbund, med anledning av er hållning angående de fackligt aktiva som samtidigt jobbar politiskt för Sverigedemokraterna (SD).

Först vill jag slå fast så ni har det med er när ni läser mina rader. Jag sympatiserar överhuvudtaget inte med SD och vad de står för och skulle aldrig rösta på dem.
Det som gör mig bekymrad är att ni tydligen diskvalificerar personer för facklig verksamhet som representerar en politisk åsikt som är vald under demokratiska former in i en parlamentarisk riksdag.
Min fundering blir då, vilka andra kulturer, religioner, politiska åsikter eller andra livsåskådningar gör mig diskvalificerad för att engagera mig i Polisförbundet?
Kan det vara så att om jag är muslim och medlem av en gren som anses militant att den är diskvalificerande? Eller om jag är kristen och engagerad i en frikyrka, kanske till och med Livets Ord – är det diskvalificerande? Är det diskvalificerande att vara abortmotståndare till exempel i rörelsen ”Ja till livet”? Är det diskvalificerande att vara (militant) vegan?
Får man vara engagerad i Greenpeace? Får man vara vänsteraktivist? Får man vara politiskt aktiv i KPML-R? Vid partiets kongress år januari 2014 uppdaterades deras partiprogram där det tydligen framgår att partiet är ett revolutionärt arbetarparti. Revolutionär och revolution förknippas ofta med statskupp. Är det förenligt med att vara aktiv i Polisförbundet?
Är det okej att vara engagerad inom den radikala feministiska rörelsen? Det finns fler exempel på åsikter som ibland i samhället är okej och som ibland inte är okej. Hur ställer ni er till alla dessa åsiktsyttringar? Ni bör nog nu göra en genomgång och en redovisning av vad som är okej och den ser jag fram emot.
Som ni ser blir det svårigheter om man börjaratt ”förbjuda” vissa åsikter. Det gäller även när det gäller politiska åsikter vare sig det är på höger- eller på vänsterkanten. Det är lätt att följa strömmens och den stora opinionen för det som är ”rätt för dagen”.
Låt oss argumentera  i stället för att förbjuda, klarar vi inte det så vet jag inte vem som har rätt. Jag är nämligen rädd för att vi skapar martyrer på det här viset.  Det värsta med martyrer är att de inte kan besegras eller bemötas eftersom de är onåbara, man gör det bara människa mot människa med argument. Frågan är mycket större än att inte SD ska få någon plattform i samhället.
Ser fram emot svaren på mina frågor.
Stefan Edin
Jourhavande FU-ledare
Västernorrland

Polisförbundet: ”Alla poliser kan vara medlemmar i Polisförbundet”

Tack för ditt brev. Styrelsen uppskattar att du tar dig tid att skriva och det här är en viktig diskussion. Vi vill börja med att säga att för oss är det otroligt viktigt att alla poliser som vill kan vara medlemmar i Polisförbundet. Vi företräder självklart alla medlemmar, oavsett kön, etnicitet, ålder, religiös övertygelse eller politisk åsikt. Din fråga gäller dock förtroendevalda.
I detta hänvisar vi till Polisförbundets portalparagraf om alla människors lika värde. Portalparagrafen i stadgarna lyder:

”Polisförbundet är en partipolitiskt obunden facklig organisation, som med utgångspunkt i grundläggande demokratiska principer i samhället och allas lika människovärde, företräder medlemmarna och för deras talan i gemensamma fackliga, ekonomiska, sociala och intellektuella intressefrågor.”

”Dessutom beskriver stadgarna att Polisförbundet (bland annat) ska:
”verka för jämställdhet, mångfald och motarbeta all form av diskriminering i arbetslivet, såväl inom polisväsendet som inom Polisförbundet och annan verksamhet som Polisförbundet deltar i.”

Grunden för Polisförbundet är stadgarna och i stadgarna är det den första paragrafen (ändamålsparagrafen) som är klart viktigast. Den anger de grundläggande värderingar och övergripande mål som Polisförbundet står för. De har en viktig och grundläggande betydelse. Dessa värderingar måste prägla hela Polisförbundet och finnas med som en röd tråd genom förbundets alla aktiviteter och beslut. De ska bäras upp med klarhet och tydlighet av medlemmarna i allmänhet och av de som aktivt representerar Polisförbundet i synnerhet.
Att vi tar ställning till just SD beror på den ställning de har i samhället och i den politiska debatten. Oavsett vad man anser om SD så är de som du säger ett riksdagsparti. Polisförbundet har därför i likhet med många andra fackförbund tagit ett särskilt beslut. TCO, där Polisförbundet är med, har tagit fram följande program.
Polisförbundet menar
alltså att Sverigedemokraterna driver en politik som inte gör det förenligt att vara förtroendevald hos oss och samtidigt ha politiska uppdrag för Sverigedemokraterna. Vi väljer medvetet att inte lyfta fram enskilda företrädare, händelser eller citat för Sverigedemokraterna här.

Vi, tillsammans med många andra fackförbund, gör en sammanlagd tolkning av deras politik och deras agerande, se ovan. Polisförbundet anser att Sverige berikas av mångfald av alla slag, både vad beträffar etniskt ursprung, religion och sexuell läggning. Som det står i stadgarna ska Polisförbundet verka för mångfald. Till exempel ser vi ju att det är viktigt att poliskåren speglar samhället beträffande etnisk mångfald. Utifrån detta ser förbundsstyrelsen att om man aktivt ska företräda Polisförbundet och inte delar dessa värderingar uppstår problem. I praktiken skulle en sådan situation leda till ett samtal om grundvärderingar med den aktuella personen och det skulle bli ett ärende för förbundsstyrelsen att ta ställning till.

Du listar ett flertal andra organisationer. Polisförbundet har ingen lista över olämpliga organisationer att vara medlem i. Det finns heller inga planer på att ta fram någon sådan.
Med detta sagt: självklart kan man komma att bli föremål för diskussion om huruvida man är lämplig för sitt uppdrag även utifrån andra premisser än att man är förtroendevald i SD. Stadgarna gäller alla och i enlighet med stadgarna tar vi avstånd från alla typer av diskriminering.

Vi i förbundsstyrelsen håller alldeles med dig om att man hellre ska argumentera än förbjuda. Därför anser vi också att Sverigedemokraterna i likhet med alla andra riksdagspartier ska bjudas in till debatter. Men när det handlar om att företräda både SD och Polisförbundet tycker vi att det uppstår problem. Men även här skulle det handla om ett samtal om värderingar.

Vi hoppas du finner detta svar klargörande. Polisförbundet står för jämställdhet och mångfald bland annat, och detta kan vi inte lyfta ofta nog.

 

Med vänlig hälsning

Förbundsstyrelsen

Polisförbundet

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst