Mångårigt nattarbete
kan öka bröstcancerrisk

25 november 2014, 00:00
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vår biologiska klocka är anpassad för arbete på dagen. När den störs ökar riskerna för både bröstcancer och onormalt åldrande av hjärnan. Det visar nya forskningsrön.

Vår biologiska klocka är anpassad för arbete på dagen. När den störs ökar riskerna för både bröstcancer och onormalt åldrande av hjärnan. Det visar nya forskningsrön.

Tidigare forskning har flera gånger slagit fast att skiftarbete är skadligt för hälsan. Bland annat har ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar, diabetes och MS kunnat påvisas.

Nu har forskare även kunnat påvisa ökad risk för bröstcancer hos de som arbetar skift. Från två procent för de som jobbar dag ökar risken till 3,5 procent vid skiftarbete i mer än 20 år.
– Exponeringstiden spelar stor roll så slutsatsen blir att kvinnor bör undvika att jobba natt under lång tid, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet och Karolinska Institutet till tidningen Vårdfokus.

Enligt honom beror den ökade risken för skiftarbetare dels på att man påverkar den biologiska klockan, som är anpassad för att arbeta under dagen, vilket ökar risken för mutationer i kroppen. Den andra faktorn som påverkar är att påslaget av melatonin minskar om man utsätts för ljus på natten. Melatonin är ett hormon som minskar risken för cancer.

Även hjärnan påverkas av att man går emot den biologiska klockans dygnsrytm. Det visar en studie gjord av forskare från England och Frankrike, publicerad i tidskriften Occupational & Environmental Medicine. Bland annat påverkas minnet och snabbheten i tankeförmågan därför att hjärnan åldras fortare än hos personer som jobbar dagtid. För försökspersoner som jobbat skift eller natt i tio år var försämringen i hjärnan ungefär lika stor som hos dem som var sex år äldre.

Fotnot: Kopplingen mellan bröstcancer och nattarbete har ifrågasatts i Läkartidningen med hänvisning till en större Holländsk studie som inte påvisar några samband. Läs invändningarna och svaret här.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons

Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst