Annons
Annons

Omorganisationen – en centralisering?

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den nya Polismyndigheten verkar innebära en centralisering av polisverksamheten trots att syftet sagts vara det motsatta. Hur verksamheten skulle se ut i Region Nord bestämdes uppenbarligen redan 2009–2010, i och med att stora ekonomiska resurser redan då koncentrerades till Umeå.

Den nya Polismyndigheten verkar innebära en centralisering av polisverksamheten trots att syftet sagts vara det motsatta. Hur verksamheten skulle se ut i Region Nord bestämdes uppenbarligen redan 2009–2010, i och med att stora ekonomiska resurser redan då koncentrerades till Umeå.

Det mesta av de ekonomiska och personella resurserna i Region Nord kommer förmodligen fortsättningsvis att koncentreras till Umeå. Exempelvis så har den övervägande delen av chefstjänsterna besatts av personer som tillhört den forna Polismyndigheten i Västerbotten. Detta kan givetvis förklaras av att dessa tillsatta chefer redan fanns på orten. I och med att Umeå nu får ett större antal polis- och civilanställda så bör detta betyda ett färre antal anställda i övriga delar av Region Nord.

Ingen ansvarig kan exempelvis förklara skälen till nybygget av lokalerna tillhörande den forensiska gruppen i Umeå (tidigare tekniska roteln). Hur kan detta motiveras då antalet k-ärenden i Västerbotten är mindre än i exempelvis Västernorrland? Hur har man tänkt att använda de dyra lokalerna och utrustningen? Hur kan det förklaras att ett rum avsett för provskjutning enligt FAP 446-1 byggdes då ärendena av detta slag bedömer jag är maximalt 15–20 per år i Västerbotten?

Enligt min tolkning av de nuvarande reglerna i denna FAP § 2 ska kulor, hylsor och vapen skickas till NFC (SKL)! Om det ändå under en kommande femårsperiod provskjuts 60 vapen i Umeå så kommer varje ärende att kosta, bara på grund av prislappen för enbart denna skjuthall, cirka 80 000 kronor (80 000 x 60 ärenden = 4 800 000 kronor)! Om man vid denna provskjutning skjuter av två patroner så blir det 40 000 kronor för varje patron! Förmodligen är den verkliga totalsumman för skjuthallsbygget betydligt högre.

Redan tidigare fanns en utmärkt lokal för detta i Luleå där kostnaden för varje ärende skulle vara försumbar i förhållande till detta uppenbara slöseri med ekonomiska resurser!

Polisen från 2015 skulle också bli gränslös. Det verkar dock som om gränserna mellan regionerna kommer att bli abstrakta murar. Den nye rikspolischefen har ambitionen att fler poliser ska finnas ute i bygderna. Jag får intryck av att det hellre, på grund av centraliseringen, kommer att bli tvärt om i Region Nord.

Medborgarna i Norrland, med undantag för de centrala delarna av Västerbotten, kan möjligen förvänta sig att polisens service inte kommer att bli bättre.

Björn Jonasson
Kriminaltekniker

Ämnen i artikeln

Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst