Annons
Annons
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
illis
Illustration: Emma Hanquist/ Form Nation

Hur anmäler man att man gjort sig illa på jobbet? Många poliser har frågor om vad som gäller vid arbetsskador men rätt hanterat behöver det inte vara så krångligt.

illis
Illustration: Emma Hanquist / Form Nation

Hur anmäler man att man gjort sig illa på jobbet och hur får man ersättning? Många poliser har frågor om vad som gäller vid arbetsskador men rätt hanterat behöver det inte vara så krångligt.

– Vi kommer så gott som dagligen i kontakt med medlemmar som råkat ut för skador eller sjukdomar i arbetet, säger Hans Olsson, ombudsman för arbetsmiljöfrågor på Polisförbundet.

Trots den stora mängden arbetsskadeärenden menar Hans Olsson att mörkertalet är stort. Han tror att många struntar i att anmäla sina skador för att det kan verka omständigt och för att det saknas garantier för att ansträngningen ger något resultat.
– Går man till väga på rätt sätt behöver det varken vara krångligt eller ta lång tid att göra en arbetsskadeanmälan. Och det är viktigt att det görs. För den enskilda polisens möjlighet att få ersättning och för arbetsgivarens chans att kunna förebygga att liknande händelser inträffar på nytt, säger Hans Olsson.

Till arbetsskador räknas olycksfall som har samband med arbetet eller arbetsförhållandena, både fysiska och psykiska. Även olyckor som inträffar på vägen till eller från arbetet hör hit liksom arbetssjukdomar som exempelvis utmattningssjukdomar, belastnings- och bullerskador.

Alla arbetsskador ska anmälas i det så kallade Lisa-systemet som finns på intranätet. Där ska händelsen kategoriseras och beskrivas i ett digitalt formulär. Uppgifterna i Lisa-systemet används dels för att den ansvariga chefen ska kunna ta del av vad som hänt och kunna utreda händelsen, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och dels för att uppgifterna ska skickas in till Försäkringskassan och till aktuellt försäkringsbolag, exempelvis AFA.
– Många upplever att det kan vara lite komplicerat men går du lugnt och metodiskt till väga och använder de guider som finns brukar det gå bra, säger Lena Andersson, arbetsmiljöhandläggare på Polismyndigheten.
– Be din chef om hjälp om du har frågor. Har du informerat chefen är det arbetsgivarens plikt att anmäla skadan, säger Hans Olsson.

Rådet att inte hetsa fram sin skadeanmälan är värt att ta fasta på. Beskrivningen av skadan ska inte vara känslomässig utan saklig och exakt. Den kommer att ligga till grund för Försäkringskassans och försäkringsbolagens avgörande i de fall då det kan bli aktuellt med någon typ av ersättning för den skadade.
– Innan skadeanmälan skickas in till Försäkringskassan och försäkringsbolagen ska den därför kvalitetssäkras. Det görs genom att den skadedrabbade tillsammans med sin chef och skyddsombudet går igenom skadebeskrivningen, säger Lena Andersson.

Anna-Karin Andersson
frilansjournalist

 

Så gör du om du drabbats av en skada på jobbet:

 1. Gå till en läkare.
  Gör läkarbesöket så snart som möjligt efter olyckan eller när du märker att du kan ha fått en arbetssjukdom. Beskriv tydligt vad du råkat ut för. Det medicinska underlaget är viktigt.
 1. Informera arbetsgivaren.
  Tala om för din chef att du skadat dig eller att du blivit sjuk av arbetet. Arbetsgivaren är i och med det skyldig att anmäla din arbetsskada till Försäkringskassan.
 1. Kontakta skyddsombudet.
 2. Fyll i blanketter.
  Du, din chef och skyddsombudet fyller i din arbetsskadeanmälan i Lisa-systemet, alternativt att du först själv skriver ner händelsen som ledde till skadan och att ni sedan träffas för en genomgång. Mötet bör ta 15 till 30 minuter. Var noggrann när du beskriver hur skadan uppstod. Om utrymmet på blanketten inte räcker, använd separat bilaga.
 1. Bli informerad om försäkringar.
  Se till att arbetsgivaren berättar hur du ska göra med de blanketter och den information du får hem från Försäkringskassan och andra försäkringsgivare när skadeanmälan är gjord. Att de är rätt ifyllda påverkar dina möjligheter till ersättning.
 1. Håll ordning.
  Spar kvitton och andra handlingar som har med din skada att göra på ett ställe i datumordning. Det underlättar hanteringen om det skulle dyka frågor eller problem.
 1. Följ upp.
  När det gått en tid från det att skadan inträffade är det bra med ett uppföljande möte mellan dig, din chef och skyddsombudet där ni stämmer av eventuella oklarheter i ärendet och hur rehabiliteringen fungerar.
 1. Kontakta facket.
  Om du märker att din skada inte hanteras på rätt sätt och du inte vet hur du ska få det stöd du kan ha rätt till ska du höra av dig till Polisförbundet.

Källa: Hans Olsson, ombudsman på Polisförbundet

 

Lathund om försäkringar:

 • Arbetsgivarens försäkringsbolag AFA ska täcka upp för kostnader i samband med arbetsskador.
 • Från Försäkringskassan kan du få ersättning i form av exempelvis sjukpenning, rehabiliteringspenning, arbetsskadelivränta med mera.
 • Anmäl även din arbetsskada till andra försäkringsbolag. Som medlem i Polisförbundet har du exempelvis automatiskt en olycksfallsförsäkring hos Förenade Liv. Den kan exempelvis ge dig ett tillskott till sjukpenningen om du blir sjukskriven i mer än 30 dagar.
 • Gemensamt för alla ersättningar är att du själv måste ansöka om dem. Varje ersättning har sin egen ansökningsblankett.

Källa: Martina Mårtensson, försäkringsombudsman på Polisförbundet.

 

Anna-Karin Andersson
frilansjournalist

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser