Annons
Annons

Dalarna Avslut kan dröja
för arbetsmiljömässig långbänk

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ständigt stressade utredare och hundförare i kläm ingår i problembilden för arbetsmiljön i Dalarna. Enligt skyddsorganisationen går förbättringsarbetet mer än trögt.

 


Ständigt stressade utredare och hundförare i kläm ingår i problembilden för arbetsmiljön i Dalarna. Enligt skyddsorganisationen går förbättringsarbetet mer än trögt.

Redan innan omorganisationen flaggade skyddsorganisationen i Dalarna för omfattande problem med arbetsmiljön. Dels ansågs arbetsbelastningen orimlig, med minskad numerär och samma åtaganden. Dels brast det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utöver det fanns bland annat problem med hundförarnas fysiska arbetsmiljö bedömdes ohållbar, då de utöver två hundburar och utrustning förväntades kunna transportera frihetsberövade i egenskap av patrull på ordningen. Det skulle kräva omlastning av utrustning på ett sätt som både är tidskrävande och trafikfarligt.

I maj 2014 gjordes en anmälan enligt 6:6 a. Nu pågår en process som kan innebära att Polismyndigheten tvingas betala vite om 60 000 kronor för sådant som inte åtgärdats. Vitesanspråket var ursprungligen ställt till 100 000 kronor men har sänkts av Arbetsmiljöverket då man anser att en del av problemen är åtgärdade. Just nu är det upp till förvaltningsdomstolen att ta beslut om vitet ska betalas ut.

Sara Stenlind var huvudskyddsombud då anmälan gjordes och har varit med i processen genom alla turer. Enligt henne kvarstår i realiteten en majoritet av problemen. Det sammantaget med att processen dragit ut så pass på tiden anser hon gör att vitet borde kvarstått vid det ursprungliga beloppet.
– Arbetsgivaren har skickat in dokument till Arbetsmiljöverket i början av 2016 som inte samverkades med skyddsorganisationen. Utifrån dem ser det ut som att mer har åtgärdats än vad som faktiskt är fallet.

Sedan dess har man enligt Sara Stenlind genomfört ett bra partsgemensamt arbete som innehåller handlingsplaner bland annat för det systematiska arbetsmiljöarbetet, men dessa är ännu inte fastställda och än mindre genomförda.
– Man frågar sig om man från arbetsgivarens sida vill ha ett fungerande arbetsmiljöarbete eller inte, säger Sara Stenlind.

Olov Augrell är HR-chef i region Bergslagen. Han säger till Polistidningen att han är den första att hålla med om att det tagit lång tid.
– En stor del av detta är att Arbetsmiljöverket ställer krav på riktlinjer man jobbat med på myndighetsnivå innan omorganisationen. Men vi har lagt stora resurser i regionen på att komma tillrätta med problem med arbetsmiljön.

Vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet medger han att de inte kommit så långt som han hoppats men, att man har haft ett bra samarbete med fack och skyddsorganisation.
Han bekräftar det Sara Stenlind säger om att det finns ett mer komplett material och att det är hans ansvar att se till att detta når förvaltningsrätten inför deras bedömning. Han tror att vitesbeloppet kommer kunna sänkas ytterligare i och med det.

Angående arbetsmiljösituationen i Dalarna tycker han inte att den sticker ut, varken i region Bergslagen eller i polissverige som helhet.
– Det är ju ingen hemlighet att vi skulle behöva vara fler, men det är inte värre i Dalarna. De är inte missgynnade utifrån de resurser vi har.
Han tycker heller inte att beslutet om särskild händelse inför semesterplaneringen är speciellt anmärkningsvärt.
– Vi har valt att göra så för att det är ett bra och effektivt sätt att använda resurser på, säger han.

Läs mer om beslutet om särskild händelse här.

Arbetsmiljöverkets krav på Polismyndigheten utifrån anmälan enligt arbetsmiljölagen 6:6a§

1. Systematiskt arbetsmiljöarbete: Upprätta konkreta rutiner för att genomföra detta. Det innefattar till exempel i vilka forum som arbetsmiljöfrågor ska tas upp samt hur och när riskbedömningar ska ske.
2. Arbetsbelastning: Vidta åtgärder så att arbetets krav balanseras mot tillgängliga resurser. Till exempel vill man att arbetsuppdraget görs tydligt för alla arbetstagare.
3. Ensamarbete: Minst riskbedöma ensampatrullering och transport för att bilda gemensam patrull på annan ort, ta fram handlingsplaner samt åtgärda riskerna.
4. Hundverksamheten: Minst riskbedöma medhavd utrustning, lastsäkring, trafiksäkerhet, situationer då personer ska omhändertas samt allergiproblematik. Ta fram handlingsplaner samt åtgärda riskerna.
5. Att arbetstagare och skyddsombud ska ha möjlighet att medverka vid genomförande av kravpunkterna ovan.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser