Annons
Annons

Med hopp om en rättssäker säkerhetsprövning

I en tid av oro och otrygghet blir säkerhet en fråga som trumfar allt annat. Med all rätt. För alla vill väl kunna känna sig trygga och säkra. Speciellt när otryggheten nationellt och internationellt gör sig påmind.

Som en viktig del i säkerhetsarbetet har olika verksamheter som är av vikt för rikets säkerhet en process för att säkerhetsklassa sin personal. Ett sätt att säkra att personalen är pålitlig, lojal och inte har några sårbarheter. Vad det innebär verkar dock inte helt klarlagt och fastställt, utan lämnar mycket utrymme för subjektiva tolkningar.

För en tid sedan meddelade justitieminister Gunnar Strömmer (M) och chefen för Säkerhetspolisen Charlotte von Essen att säkerhetsskyddslagstiftningen – som reglerar säkerhetsklassning och säkerhetsprövning – ska utredas. Säkerhetspolisen har en tydlig agenda – men justitieministern vill först utreda.

Att säkerhet trumfar det mesta är det nog ingen som ifrågasätter. Men det måste ske på rättssäkra och förutsägbara grunder. När en arbetsgivare idag bedömer att de inte kan ge en medarbetare en säkerhetsklass finns idag i princip inget skydd för den medarbetaren. Arbetsgivaren berättar inte på vilka grunder eller på vilket underlag beslutet fattats. Och om facket väljer att driva ärendet till Arbetsdomstolen är ändå domstolens möjlighet att påverka eller få ut information ytterst begränsad. Så för den enskilde blir det lätt ett moment 22 där man får ett livsavgörande besked ,men inte får någon möjlighet att försvara sig, besvara anklagelser eller bemöta situationen.

Som för de som inte kunnat antas eller anställas till Polismyndigheten, som inte ens får någon förklaring. Eller för de anställda som förlorar jobbet. Jag har även mött de som upplevt att chefer använt säkerhetsprövning som ett förtäckt hot för att den anställde inte ska prata med media eller vara kritisk mot ledningen. 

Det är inte värdigt en rättsstat i ett demokratiskt land. Så i arbetet med att utreda en förändring av säkerhetsskyddslagstiftningen är det av största vikt att man utreder och lägger fram förslag kring hur en process för överklagan eller överprövning kan se ut. Som det är idag är det en ytterst subjektiv bedömning helt utan möjlighet till insyn. Det går tvärtemot alla principer om att få en rättvis prövning. När ansvariga konfronteras svarar de bara med att de vill tro att arbetsgivaren som fattar beslutet inte gör några fel. Och att den enskilde nog trots allt förstår varför man inte kan säkerhetsklassa personen. Men om man är så säker på att man inte gör några fel så borde man inte heller vara rädd för att få frågan prövad och överprövad i domstol. Det borde vara en självklarhet i en demokrati värd namnet. 

”Johan”, före detta polis 

Ämnen i artikeln

Detta är en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna.

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst