ANNONS:

ANNONS:

 

Det här är förstasidan på Polistidningen nummer 5. Den delas ut i oktober till dig som är medlem eller prenumerant.
Om du inte fått tidningen, kontakta Polisförbundet: medlemsservice (at) polisforbundet (punkt) se

Skatteverket meddelar att de just nu inte prioriterar att skicka ut Polistidningen till medlemmar med skyddade personuppgifter. Tidningen skickas ut i mån av tid, pga corona.

Läs mer om Polistidningen här.

 
 

Ordförandeord

”Därför ska vi bli mer aktiva inom kriminalpolitiken”

Lena Nitz, ordförande

 
 
 

 
 

Arkiv

Eurocop halveras
efter kongressen

Publicerad 2015-10-06

Aktuellt Efter fyra år på resande fot kliver Anna Nellberg Dennis av uppdraget som president för Eurocop, där hon företrätt närmare 500 000 poliser. Hennes efterträdares uppdrag blir mindre, då flera stora förbund kommer att lämna Eurocop. (Uppdaterad)

Anna Nellberg Dennis

Anna Nellberg Dennis

Den 16-18 november hålls Eurocops kongress i Dublin med bland annat val av ny styrelse. Anna Nellberg Dennis bestämde sig relativt tidigt för att inte ställa upp för omval. Detta för att få mer tid till Polisförbundet, där hon sedan förra hösten är förste vice ordförande. Men i takt med att det förändringsarbete inom Eurocop som hon kämpat för börjat bära frukt kände hon sig allt mer kluven.
–De senaste två åren har vi haft en tydlig strategi och det har varit action. Jag fick därför många propåer om att ställa upp för omval och Polisförbundet stöttade mig till hundra procent i detta, säger Anna Nellberg Dennis.

2011, när hon valdes till president, fanns planer på att flytta Eurocops huvudkontor från Luxemburg till Bryssel – närmare besluten. Men efter utredande beslöt man vid kongressen 2013 att i stället satsa på att ta hjälp av en lobbyfirma för att nå fram till EU-politikerna. Det har enligt Anna Nellberg Dennis varit ett framgångsrikt vägval.
–De har varit ett oerhört stöd, skrivit tal och tagit fram viktiga punkter inför möten med högt uppsatta delegater. Vi hade aldrig klarat oss så bra utan dem, säger hon.

Synen på detta har dock varit delad. Starka röster inom Eurocop har förespråkat att man i stället ska lägga den knappa miljonen kronor årligen på att etablera ett eget Brysselkontor. Olika medlemsländer har också haft olika syn på vilka frågor som ska prioriteras.
–Jag har väl känt att det inte varit läge att gå in och ta strid om presidentskapet. Dels för att inte orsaka en splittring och dels för att kunna ta en mer aktiv del i Polisförbundets arbete med omorganisationen av svensk polis.

Anna Nellberg Dennis berättar för Polistidningen att hon är stolt över vad Eurocop åstadkommit under hennes mandatperiod och framhåller det täta samarbetet med övriga inom Nordiska Polisförbundet.
–Eurocop fyller nu en viktig funktion. Min vision var att media och andra ringer oss och frågar vad vi tycker, och det har vi lyckats med, säger hon.

I skrivande stund står det klart att den befarade splittringen blivit ett faktum. Häromdagen gick de tyska och nederländska förbunden, som står för ungefär halva medlemsskaran, ut med att man lämnar Eurocop efter Dublinkongressen.
–Det är tråkigt, men olikheterna i synen på hur man ska arbeta har varit för stora. Konflikten bottnar i att de inte fått genom sin politik, säger Anna Nellberg Dennis.

Kallar till krismöte

I Dansk Politi kommenterar det danska polisförbundets ledning tyskarnas avhopp:

– Det er katastrofalt. Vi har brug for en markant politifaglig stemme, som kan påvirke i EU og sikre fokus, så beslutninger ikke tages uden hensyn til virkelighedens vilkår. Det kræver, at vi samles i en stærk organisation, og det går ikke uden tyskerne, fastslår formandskabet i Politiforbundet. De har indkaldt til nordisk krisemøde på mandag.

 

Eurocop har bland annat stöttat de irländska polisernas kamp för grundläggande fackliga rättigheter, som att förhandla om kollektivavtal.

Eurocop har bland annat stöttat de irländska polisernas kamp för grundläggande fackliga rättigheter, som att förhandla om kollektivavtal.

Väntas få spansk efterträdare

Syftet med Eurocop är att medlemsförbunden tillsammans ska lyfta och utveckla polisyrket och polisernas arbetsvillkor på Europanivå.

Avgiften för att vara med är 1.24 euro per individ och år, en summa som för en del förbund är tuff. Det har lett till att de ungerska och bulgariska facken har uteslutits för att de inte betalat.

Till ny president har valberedningen föreslagit spanska Angels Bosch, som idag är styrelseledamot.

Källa: Anna Nellberg Dennis samt www.eurocop.org