Annons
Annons

Hovrätten friar för slagningar på fritiden

Även Hovrätten för västra Sverige friar den polis som åtalats för dataintrång i samband med slagningar hon gjort utanför arbetstid. (Uppdaterad)
19 juni 2023, 13:19

Det var i mars förra året som en polis i Västsverige åtalades för att ha gjort ett hundratal slagningar utanför arbetstid. Åtalet väckte oro bland många poliser. Detta då slagningar, exempelvis på misstänkta fordon, är vanligt förekommande även på fritiden. Osäkerheten blev så stor att Polisförbundet lokalt gick ut med rekommendationer om att poliser bör lämna tjänstemobilen på jobbet så att de inte råkar göra otillåtna slagningar i Polisens Multifråga (PMF), på fritiden.


Register i jobbmobilen

Polisens it-system PMF, som står för Polisens multifråga, ger tillgång till information i olika databaser.

Genom mPMF är systemet tillgängligt i polismannens tjänstemobil.

Några av de tillgängliga registren är passregistret, signalementsregistret, misstankeregistret, belastningsregistret och allmänna spaningsregistret.

Källa: Tingsrättsdom mot polis om bland annat dataintrång. 

Tingsrätten friade den åtalade polisen i oktober förra året. Men domstolen var oenig och åklagaren valde att överklaga till hovrätten.

Hovrättens resonemang uppehåller sig mycket kring ordalydelsen i Polismyndighetens riktlinjer kring slagningar. Och hur dessa bör tolkas. I domen slår man sedan fast att Polismyndighetens riktlinjer inte, med stöd av utredningen, kan tolkas så snävt som åklagaren menat.
”Av polismyndighetens riktlinjer framgår inte att arbetsuppgiften måste utföras under arbetstid eller att det krävs att en viss arbetsuppgift har en nära tidsmässig koppling till den reglerade arbetstiden”, står det i ett avsnitt om inledande utgångspunkter för domstolens beslut.

Hovrätten menar att huruvida en slagning är lovlig eller inte måste avgöras från fall till fall. ”Det finns ingen begränsning i tid utan en sökning på fritiden kan vara lovlig så länge det finns koppling till en arbetsuppgift.”

Några av åtalspunkterna avsåg dataintrång på grund av jäv. Här hade personer den åtalade slagit på relationer till en avlägsen släkting till henne, som hon uppgett att hon inte har någon kontakt med. Också i den här delen går hovrätten på tingsrättens linje och friar polisen.

Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow, sade i samband med tingsrättens friande dom, att arbetsgivaren måste göra regelverket tydligare avseende vad som gäller vid slagningar.

Bjorn_Johnsson
Björn Johnsson, huvudskyddsombud region Väst

Björn Johnsson är huvudskyddsombud i region Väst. Han hoppas att den friande domen kan bli ett incitament till förändring.
– Det här kanske kan vara en början på att vi faktisk kan sätta oss ner för att se vad vi kan göra för att det här inte ska hända igen.
Han nämner att man till exempel kan installera loggar i de smarta telefonerna där man fyller i varför en slagning görs. Den nu friade polisen kunde förklara de flesta av de slagningar hon gjort. Andra kunde hon inte initialt placera.
– Att hon hade ordning på så många som hon ändå hade beror på att hon är så ordningsam och jobbar med den här typen av informationsinhämtning. Jag är inte säker på att jag hade kunnat redogöra för hälften så mycket.

Björn Johnsson är också intresserad av att själva riktlinjerna förtydligas för vad som ska gälla.
Hur intresset ser ut hos arbetsgivaren är inte klart. När Polistidningen i samband med åtalet intervjuade Per Engström, sektionschef på NOA slog han ifrån sig. Han ansåg inte att riktlinjerna var otydliga.
”Jag upplever att debatten är väldigt enkelriktad och bara sprider oro”, sa han då. Men han sade också att man efter hand får ”plocka upp de rättsfall som kommer och skapa tydlighet utifrån dem.”
– Jag tror bilden är tydligare med en bra skriven friande dom. Förutsatt att den inte överklagas, säger Björn Johnsson.

Sista datum för överklagan är 17 juli.

Ämnen i artikeln

Dela artikel:

Facebook
Twitter
E-post
Annons
Annons

Är du intresserad av ett nyhetsbrev från Polistidningen?

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph.

Andra läser
Mest läst